ΦΕΚ για το Μητρώο Φορέων διαχείρισης αστέγων

Δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός πλαισίου διαδικασιών για την καταγραφή και διαχείριση στεγαστικών αιτημάτων και τη διασύνδεση των φορέων παροχής υπηρεσιών σε αστέγους.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός ενιαίου πλαισίου διαδικασιών για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας σε δομές αστέγων, καθώς και τη λειτουργική διασύνδεση των δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους με τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φορέων και Δομών και Μητρώου στεγαστικών αιτημάτων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ