Oι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας

Παρουσία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica, τα μέλη της ΕτΠ χαιρετίζουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ και δεσμεύονται να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Σε μια συζήτηση με την Αντιπρόεδρο της EC για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία Dubravka Šuica, τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι χαιρέτησαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ που εξέφρασε η Πρόεδρος της EC Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, ως επιβεβαίωση ότι τα πάνελ πολιτών θα γίνουν μόνιμο χαρακτηριστικό στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Ταυτόχρονα, όπως δείχνει η ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2022 για την κατάσταση των περιφερειών και των δήμων, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την κλιματική και την ενεργειακή κρίση, η οποία θέτει την δημοκρατία καθώς και την αλληλεγγύη στην ΕΕ στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι επιμένουν ότι απαιτείται συγκεκριμένη παρακολούθηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (COFE) και ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις θα παίξουν τον ρόλο τους, είτε με είτε χωρίς την Σύμβαση.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) δήλωσε: “Εμείς, τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι, είμαστε μέρος της λύσης και εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων καθημερινά. Όπως αναφέρεται από το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο, το 89% των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων επιθυμούν οι περιφέρειες και οι πόλεις να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, συμπεριλαμβανομένης μιας μελλοντικής Σύμβασης».

Η Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: “Τα τρέχοντα γεωπολιτικά γεγονότα μάς υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο για να οικοδομήσουμε τη δημοκρατική ανθεκτικότητα εκ των έσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υπήρξε θεμελιώδης εταίρος στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα είναι καιρός να μετατρέψουμε το όραμα σε συγκεκριμένες ενέργειες, ξεκινώντας από την εμβάθυνση στη συμμετοχή των πολιτών. Η Επιτροπή καθορίζει την κατεύθυνση: οι ομάδες πολιτών θα γίνουν μέρος της χάραξης πολιτικής και τα διαδικτυακά μας εργαλεία ανανεώνονται. Το επόμενο έτος θα υποβάλουμε ένα πακέτο «Υπεράσπιση της Δημοκρατίας», ανταποκρινόμενο άμεσα στις προτάσεις των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή και ισχυρή δημοκρατία. Η πρωτοβουλία Χτίζοντας την Ευρώπη με Τοπικούς Συμβούλους είναι μια πρωτοφανής συμμαχία με τοπικούς και περιφερειακούς Καλώ όλα τα μέλη της Επιτροπής να την ενισχύσουν».

Οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι χαιρέτησαν επίσης την έγκριση από την Πρόεδρο της ΕΚ Ursula von der Leyen της έκκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών, την οποία επανέλαβε ο Αντιπρόεδρος Šuica. Η ΕτΠ, στο ψήφισμά του Ιουνίου 2022 σχετικά με τα αποτελέσματα του COFE, είχε ήδη υποστηρίξει αυτήν την έκκληση. Σε μια μελλοντική Συνέλευση θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως τα μέλη της ΕτΠ για να εκπροσωπούν τις φωνές των άνω του ενός εκατομμυρίου περιφερειακών και τοπικών εκλεγμένων αντιπροσώπων στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεσή του, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς τους αντιπροσώπους εκπροσωπούν περιφέρειες με νομοθετικές εξουσίες.

Η επικοινωνία και η προσέγγιση ως θεμελιώδη στοιχεία της συνέχειας στο COFE. Τα μέλη της ΕτΠ υποστηρίζουν πλήρως την επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι ομάδες πολιτών, όπως εισήχθησαν στο COFE, θα γίνουν μόνιμο εργαλείο για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Από αυτή την άποψη, το ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερειακών και τοπικών συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ είναι πλήρως λειτουργικό και λειτουργεί σε συνέργεια με το δίκτυο Building Europe with Local Councilors (BELC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τοπικές εκδηλώσεις και διάλογοι πολιτών πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών.

Στοιχεία: