Απεργία-Αποχή διαρκείας για την πιστοποίηση αναπηρίας στα ΚΕΠ

«Ανεπίδεκτη μαθήσεως» αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση!» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ε.Ε. της ΠΟΕ ΟΤΑ και αναγγέλλει την κήρυξη Απεργίας-Αποχής Διαρκείας όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. της χώρας από κάθε διαδικασία η οποία σχετίζεται με την πιστοποίηση αναπηρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Μετά το πρόσφατο «φιάσκο» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την απαράδεκτη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής gov.gr wallet και τη χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., επανέρχεται αυτή τη φορά με την Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 83779/2022 «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)» του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4830/13-9-2022) να δημιουργήσει νέα μεγαλύτερα προβλήματα, αναστάτωση και κωλυσιεργία, τόσο στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, όσο και στους Πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.
Συγκεκριμένα, με τις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης, αποφασίσθηκε η παροχή συνδρομής από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στις διαδικασίες, που αφορούν την υποβολή αιτήσεως για πιστοποίηση αναπηρίας, προσφυγής κατά της αποφάσεως της πρωτοβάθμιας επιτροπής καθώς και παραίτησης από την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας.
Απόλυτος αιφνιδιασμός για τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π., καθώς καλούνται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου νέα καθήκοντα δίχως να έχει προηγηθεί ενημέρωσή τους για τον τρόπο εκτέλεσης αυτών. Κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προχωρούν σε μια ρύθμιση δίχως να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω τις οποίες λαμβάνει χώρα η εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία από τα Κ.Ε.Π., όπως, ότι οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. οφείλουν να τους εξυπηρετήσουν με σειρά προτεραιότητας, ότι δεν υφίσταται σε όλα τα Κ.Ε.Π. ράμπα αναπήρων η οποία να επιτρέπει την πρόσβαση στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ότι οι υπάλληλοι καλούνται να διαχειριστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, τα οποία αφορούν την υγεία τους, δίχως όμως να υπάρχουν ειδικώς διαμορφωμένοι χώροι οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και ότι οι Πολίτες στα Κ.Ε.Π. εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση και τραγικές καθυστερήσεις.

«Ρυθμίσεις» και «λύσεις» στο «πόδι» ακόμη μια φορά από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία! Ανάθεση νέων πρόσθετων καθηκόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, εκπαίδευση, προσαρμογή και οργάνωση των υπαλλήλων και των υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία. Μια νέα «άρον-άρον» ρύθμιση που έρχεται να προστεθεί στον ήδη μεγάλο όγκο εργασίας των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με αποτέλεσμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αποφάσισε την κήρυξη Απεργίας-Αποχής Διαρκείας όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. της χώρας από κάθε διαδικασία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.: 83779/2022 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)» και αφορά στην πιστοποίηση αναπηρίας.

Καλεί το σύνολο των εργαζομένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση!

Καλεί την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στη διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών προσβασιμότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών που υποβάλλουν αιτήματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση αναπηρίας. Να αναστείλουν την εφαρμογή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης έως την επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) για την διαδικασία που σχετίζεται με αυτή.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Τράκας                                  Γιάννης Τσούνης