Προεκλογικός Ευρωπαϊκός Οδηγός διευθέτησης της στάθμευσης Park4SUMP

Καθώς μπαίνουμε σε προεκλογικό χρόνο και το πρόβλημα της στάθμευσης καταγράφεται καθολικά ως το #2 πρόβλημα στην κοινή γνώμη (μετά τη καθαριότητα) στους αστικούς δήμους, το Park4SUMP – CIVITAS δημοσίευσε πρόσφατα τον θεματικό οδηγό για τη διαχείριση στάθμευσης με τις καλές πρακτικές SUMP’s από τα αρχικά Sustainable Urban Mobility Plan ή κατά το ελληνικότερο ΣΒΑΚ (Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας).

Ο Οδηγός είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος καθώς οι παρατάξεις θα πρέπει να απαντήσουν πειστικά στο πρόβλημα.

Είναι μια κοινή προσπάθεια των UIRS, Napier University, Mobiel21, POLIS Network και Difu που περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα του έργου από 16 πόλεις του έργου Park4SUMP και τα συνδέει με τις αρχές του SUMP (ΣΒΑΚ). Ο «Οδηγός θεμάτων ELTIS για τη στάθμευση και το SUMP – Χρήση της διαχείρισης στάθμευσης για την αποτελεσματική και βιώσιμη επίτευξη των στόχων του SUMP» είναι διαθέσιμος και στη βιβλιοθήκη του έργου μαζί με πολλά άλλα χρήσιμα ντοκουμέντα.

Στον Οδηγό τονίζονται τα τέσσερα εστιασμένα θέματα του Park4SUMP για τη στάθμευση εντός και εκτός δρόμου, καθώς και τα μέτρα για την στρατηγική της στάθμευσης και την καινοτομία στη διαχείριση. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός των αποτελεσμάτων του έργου, του πλαισίου SUMP και των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, άνω των τεσσάρων ετών, συγκροτούν τον εύχρηστο οδηγό για τους αξιωματούχους μιας πόλης που στοχεύουν να αναθεωρήσουν ή να δημιουργήσουν μια στρατηγική διαχείρισης στάθμευσης.

Δεδομένου ότι η πολιτική στάθμευσης, και οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή της, είναι ένα εξαιρετικά αμφισβητούμενο ζήτημα στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, η ενσωμάτωση των μέτρων στάθμευσης σε ένα SUMP μπορεί να ενισχύσει την αποδοχή της αλλαγής και να επιταχύνει τους μακροπρόθεσμους τοπικούς στόχους. Όπως αναφέρεται στον οδηγό: Το βασικό στοιχείο στη στάθμευση για τον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ότι πρέπει να θεωρείται όχι απλώς ως κάτι που διευκολύνει τη στάθμευση των οχημάτων, αλλά ως βασικό και στρατηγικό μέτρο για τη διαχείριση της ζήτησης των μετακινήσεων και την επίτευξη των στόχων του SUMP (Σελ 18).

Πολλά βασικά μηνύματα σχετικά με τη διαχείριση στάθμευσης επισημαίνονται στο πλαίσιο του θεματικού οδηγού, τα οποία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές πόλεις να εξετάσουν την αναθεώρηση ή τη δημιουργία της στρατηγικής διαχείρισης στάθμευσης στο πλαίσιο του SUMP.

Για παράδειγμα, διαχείριση στάθμευσης: Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε SUMP και όχι μόνο για τη διευκόλυνση της στάθμευσης των μηχανοκίνητων οχημάτων.
Έχει πολλά οφέλη για την τοπική οικονομία, για την βελτιωμένη ασφάλεια, την καλύτερη χρήση του δημόσιου χώρου και ούτω καθεξής. Τα οφέλη δημιουργούν ισχυρά επιχειρήματα για τη διαχείριση στάθμευσης και διαψεύδουν ορισμένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για την απόρριψη της ιδέας.

Είναι σαφώς ένα από τα ελάχιστα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τους Δήμους και τις Περιφέρειες για τη διαχείριση της ζήτησης της μετακίνησης και για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ο Οδηγός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι εάν τα SUMP πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι και να μειώσουν την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης της στάθμευσης είναι απαραίτητα.
Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του θεματικού οδηγού είναι ο εντοπισμός των φάσεων του κύκλου σχεδιασμού του SUMP όπου τα πιθανά μέτρα διαχείρισης της στάθμευσης είναι εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των συστάσεων πολιτικής από την κοινοπραξία Park4SUMP και της αναφοράς στο σχετικό βήμα στον κύκλο SUMP είναι πολύ χρήσιμη.

Διαβάστε και προηγούμενα σχετικά άρθρα