Διευκρινήσεις για την μοριοδότηση των voucher από την ΕΕΤΑΑ

Διευκρινήσεις για την μοριοδότηση στο Πρόγραμμα της Δράσης με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ

Το προγγραμμα υλοποιούνταν έως και πέρυσι (2021 – 2022) και διαφοροποιήθηκε, καθώς εντάχθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, 2021 – 2027, και μετονομάστηκε σε: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Πρώτη προτεραιότητα της Δράσης, αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή παιδιών 0-4 ετών – με προτεραιότητα στα πλέον ευάλωτα παιδιά – στην προσχολική αγωγή. Δεύτερη προτεραιότητα, αποτελεί η υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία για τη συμμετοχή τους στα ΚΔΑΠΑ-ΑμεΑ, και τρίτη προτεραιότητα, αποτελεί η ενίσχυση παιδιών σχολικής ηλικίας για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Οι προτεραιότητες αυτές, απεικονίζονται σαφέστατα και στον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού του Προγράμματος, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 13 της σχετικής ΚΥΑ

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο ορισμού της φτώχειας που δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του μέσου ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, ήτοι το ποσό των 6.025 ευρώ. Το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας προκύπτει μετά τη διαίρεσή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος με το ισοδύναμο μέγεθος της οικογένειας. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ.

Το πού εμπίπτει κάθε αιτούσα, βάσει του οικογενειακού της εισοδήματος και της οικογενειακής της κατάστασης, δηλαδή αν είναι πάνω ή κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι κρίσιμο για το εάν θα λάβει τελικά voucher, καθώς δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των πλέον ευάλωτων παιδιών, δηλαδή αυτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων / εν δυνάμει ωφελούμενων παιδιών, η κατάταξή τους και τελικά η απόδοση ή όχι voucher, προκύπτει από συνδυασμό παραμέτρων.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση με την μεθοδολογία για την απόδοση voucher