ECOTECH: Λύσεις στους τομείς επεξεργασίας λυμάτων

Στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων οι Αρμόδιοι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων έρχονται αντιμέτωποι με θέματα για τα οποία η ECOTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ μπορεί να δώσει λύσεις είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο ή με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της ή και με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.
Σαν τέτοια θέματα αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

 1. Ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων.
  Είναι γνωστές οι ανάγκες σε πολλές περιοχές για νερό άρδευσης ή εμπλουτισμού υπόγειων ταμιευτήρων με ασφαλή, υγειονομικά, τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ανάγκες σε νερό άρδευσης είναι επιτακτικές.
  Κατά συνέπεια οι σωστές προτάσεις για αποτελεσματική τριτογενή επεξεργασία θα ήταν ενδιαφέρουσες για τους Δήμους.
 2. Επεξεργασία λάσπης
  Το προσωπικό λειτουργίας των ΜΒΚ γνωρίζει καλά τα προβλήματα που προκαλούνται από την λειτουργία των ταινιοφιλτροπρεσσών, ήτοι συχνές ζημιές με, πολλές φορές, μεγάλους χρόνους αποκατάστασης, χρήση μεγάλων ποσοτήτων καθαρού νερού, επιστροφή σημαντικού ρυπαντικού φορτίου στην είσοδο των Μονάδων. Επίσης γνωρίζει την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως και την δαπανηρή και μακρόχρονη αποκατάσταση των τυχόν ζημιών των Φυγοκεντρικών Διαχωριστών.
  Στην περίπτωση αυτή η χρήση του κοχλία αφυδάτωσης λάσπης που προσφέρει η ECOTECH έχει σημαντικότατα πλεονεκτήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει εφαρμοσθεί αδιάλειπτη συνεχής λειτουργία του κοχλία για αρκετά χρόνια, επειδή έπρεπε να αντιμετωπισθούν μεγάλες ποσότητες λάσπης, με άριστα αποτελέσματα.
  Η συνεχής λειτουργία του συγκεκριμένου κοχλία που προτείνει η εταιρία μας είναι μεγάλης σημασίας γιατί θεωρείται ότι κάποιοι φτηνοί κοχλίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ως προς αυτό.

Επίσης ένα σοβαρό θέμα είναι και η διάθεση ή και η αξιοποίηση της παραγόμενης αφυδατωμένης λάσπης με δεδομένα και τα δαπανηρά μεταφορικά. (Μεγάλος όγκος μικρό ειδικό βάρος, απομακρυσμένα σημεία διάθεσης). Κατά συνέπεια και λόγω των τελευταίων εξελίξεων (πόλεμος, αύξηση των τιμών των λιπασμάτων, αύξηση τιμής της ενέργειας) η κομποστοποίηση πιθανώς είναι επίκαιρη.

 1. Προεπεξεργασία Λυμάτων
  Υπάρχουν πολλές μονάδες κυρίως παλαιότερες που δεν έχουν εξοπλισμό αποτελεσματικής Προεπεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι προτάσεις της εταιρίας μας θεωρούνται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
 2. Αυτοματοποίηση λειτουργίας
  Στις μέρες μας διατίθεται πληθώρα αισθητήρων που μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των μονάδων δίνοντας στοιχεία για τις επί μέρους λειτουργίες μιας μονάδας τα οποία εφόσον συγκεντρωθούν και απεικονισθούν θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε δυσλειτουργίες με βελτίωση της απόδοσης και μείωσης του κόστους λειτουργίας.
 3. Οικονομικός Προγραμματισμός Λειτουργίας και Συντήρησης. Εξεύρεση πόρων.
  Πολλές Μονάδες έχουν ανάγκη από μερικά κομμάτια ανταλλακτικών μέχρι εκτεταμένη συντήρηση η και αναβάθμιση. Αυτά συνεπάγονται τεχνική βοήθεια και εξασφάλιση κονδυλίων. H ECOTECH μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικά στην κατάρτιση προϋπολογισμών στον προγραμματισμό των σχετικών δαπανών και στην εξεύρεση πόρων.

Η ECOTECH προσφέρει ευρύτατη σειρά προϊόντων: εξοπλισμό, συστήματα, πλήρεις μονάδες υψηλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης προσφέρει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, οδηγιών και συμβουλών.
Η ECOTECH έχει ιδρύσει το δικό της μηχανουργείο στην Πάτρα και διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών και τεχνιτών για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, την τοποθέτηση εξοπλισμού, την εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρικών εργασιών και την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Σε δεκάδες έργα Δημοσίου έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός της εταιρίας, ενώ τμήματα των έργων αυτών έχουν κατασκευασθεί από το προσωπικό της. Στον ιδιωτικό τομέα οι πελάτες της ανέρχονται σε εκατοντάδες όπως επίσης και οι Μονάδες και τα συστήματα που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει.
Οι άνθρωποί της ECOTECH γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητές της. Γνωρίζουν τα δεδομένα με βάση τα οποία σχεδιάζονται οι μονάδες, την φιλοσοφία με την οποία κατασκευάζονται, τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν, τα προβλήματα που παρουσιάζουν.

Η επιλογή του τύπου της Μονάδας γίνεται με βάση όχι μόνο την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί η δραστηριότητα που παράγει τα απόβλητα, τον διατιθέμενο χώρο, τον τρόπο και τον χώρο διάθεσης των επεξεργασμένων, την ποσότητα και τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης της προκύπτουσας λάσπης και πολλούς άλλους παράγοντες.

Το εάν θα εγκατασταθεί μια συμβατική μονάδα που περιλαμβάνει δεξαμενές από σκυρόδεμα στις οποίες τοποθετείται ο εξοπλισμός ή μια προκατασκευασμένη (compact) μονάδα είναι απόφαση που βασίζεται σε πάρα πολλούς, όπως οι παραπάνω παράγοντες.
Επίσης το εάν μια μονάδα θα χρησιμοποιεί συμβατικές μεθόδους ή τις νεότερες, όπως η μέθοδος της κινούμενης κλίνης ή των μεμβρανών, είναι ομοίως απόφαση που θα έπρεπε να ληφθεί με μεγάλη προσοχή λαμβάνοντας υπ’ όψη όχι μόνο τους παραπάνω παράγοντες αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η ECOTECH είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και την κατασκευή προκατασκευασμένων μονάδων επεξεργασίας για αστικά λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.
Οι μονάδες αυτές κατασκευάζονται με βάση είτε συμβατικές μεθόδους (παρατεταμένος αερισμός) είτε νεότερες όπως η κινούμενη κλίνη και οι μεμβράνες.
Κατασκευάζονται ως επί το πλείστον από ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής γεγονός που σημαίνει ότι εάν έχει γίνει σωστή επιλογή μεθόδου θα εξυπηρετούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επίσης η απλότητα της λειτουργίας και η ελάχιστη δυνατή συντήρηση είναι βασικοί γνώμονες στους οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός των Μονάδων.