Σύμβαση για υποστήριξη Πράσινων Σημείων

Υπογράφτηκε η Σύμβαση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ» μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και της αναδόχου εταιρείας ENVIROPLAN AE από τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ κ. Ζαχαρία Καλογεράκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας ύψους 128.054,80 € και συνολικής διάρκειας 7 μηνών, παρουσία και του αντιπρόεδρου ΕΣΔΑΚ και αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βαρδαβά.

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής θα είναι η υποστήριξη για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή των έργων Πράσινων Σημείων 10 δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ, ώστε να είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους δήμους η υποβολή φακέλων χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των υποδομών των Πράσινων Σημείων.

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ κ. Καλογεράκης δήλωσε:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην υπογραφή της Σύμβασης που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης με κύριο σκοπό τη στήριξη των δήμων μελών μας μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου Πράσινων Σημείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποδομών των Πράσινων Σημείων όπως αυτές προβλέπονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) τους.
Απώτερος στόχος, η συμβολή στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο και κατά συνέπεια στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης.»