Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 7-13 Νοεμβρίου

Με απόφαση που εκδόθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε οι ΚΑΠ θα υπολογιστούν με την πρώτη δόση του 2022 επί 13.

Δημοσιεύσαμε και τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπει το νομοσχέδιο για την δημοτική αστυνομία που βρίσκεται υπό διαβούλευση.

Εγινε και τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό».

Βγήκε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου.

Δόθηκε και νέα παράταση για την πρόσκληση «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» του Φιλοδημος ΙΙ».

Με παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου επισημαίνει ότι αυτό το χειμώνα θα τον βγάλουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να μην ζήσουμε άλλο τέτοιο χειμώνα.

Παρουσιάστηκε και τo Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».

Μοιράστηκαν και 812 γυμναστές στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και ο τρόπος διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών στοιχείων Διαβατηρίων και Ταυτοτήτων.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Ποδηλατική Ομοσπονδία ο πρόεδρος κ. Παπαστεργίου εξέφρασε την πρόθεση της ΚΕΔΕ να συνδράμει στην εξάπλωση της ποδηλατικής κουλτούρας.

Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος δημοσιεύθηκε μελέτη για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τους δήμους της Ελλάδας