Σεμινάριο για τις συμβάσεις στην Κυκλική Οικονομία

Το τέταρτο και τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο του 2022 πραγματοποιείται στις 12 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της υπηρεσίας Helpdesk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το GPP.

Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία και το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία αναγνωρίζουν τις συνέργειες μεταξύ της κοινωνικής και της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη ενίσχυσής τους μέσω οριζόντιων μέτρων πολιτικής, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις κυκλικές προμήθειες. Από ένα συμπέρασμα σχετικά με τους υφιστάμενους νόμους, τα έργα και τις πρακτικές, το διαδικτυακό σεμινάριο θα κάνει έναν απολογισμό των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη δέσμευση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας στις κυκλικές προμήθειες (διάσταση του φαινομένου, οικονομικές δραστηριότητες, διαθέσιμα εργαλεία, συστάσεις κ.λπ.).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο σχεδίασης συμβάσεων που προβλέπουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας σε κυκλικές προμήθειες και για να ακούσετε από πρώτο χέρι καλές πρακτικές, εγγραφείτε στο επόμενο Webinar της EU GPP Helpdesk τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (11:00 έως 12:30, ώρα Βρυξελλών). ). Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές.

Speakers:
• Welcome and Introduction from the EU GPP Helpdesk, Anna Lupi, DG Grow, European Commission
• The contribution of the social economy to circular procurement, Simone Schirru, RREUSE
Learn how to engage social economy actors in circular procurement
• Margarita Ruiz Sáiz-Aja (Deputy Director-General of Waste) and / or Elena Bronchalo Gonzalez, Spanish Ministry for Ecological Transitions (invited)
• Participating in circular procurement tenders. From open calls to reserved contracts: opportunities and challenges, Giacomo Giargia, Arcobaleno cooperative (IT)
• Lessons learned from CircLocal COSME project, Peter Gersic, Novo Mesto (SI)
The workshop will be facilitated by Gabriella Camarsa and Valentina Caimi, AEIDL
Sign up today!
Date & time: Monday, 12 December 2022, 11:00 to 12:30 (Central European Time, Brussels time).

Organiser: European Commission (DG Environment) and AEIDL – European Association for Information on Local Development

Language: English

Registration & programme: Prior registration is essential. Participation is free of charge.