Κατάρτιση για τοπικές αρχές από την CitiesWithNature Action Platform

Το CitiesWithNature είναι η επίσημη, εγκεκριμένη από τον ΟΗΕ πλατφόρμα για τις τοπικές κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν δράση για τη φύση. Ένας χώρος για να αποκτήσετε τεχνικές γνώσεις σε λύσεις βασισμένες στη φύση, να συνδεθείτε με ομοτίμες κοινότητες που μεριμνούν για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της και το υποστηρίζουν στο παγκόσμιο πεδίο. Το CitiesWithNature μπορεί να βοηθήσει την τοπική αρχή κάθε δήμου να προχωρήσει ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε σήμερα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 90 λεπτών καλύπτει:

Παρουσίαση της Πλατφόρμας Δράσης στο πλαίσιο των διεθνών θεσμικών διαδικασιών και της θεματολογίας (π.χ. CBD και COP)·
Κινητοποίηση δράσης για τη φύση.
Επίδειξη των λειτουργιών βήμα προς βήμα της πλατφόρμας δράσης (δηλαδή, πώς λειτουργεί μέσω του ιστότοπου).

Τι θα μάθετε:

Τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) που αναγνωρίζει το CitiesWithNature και την Πλατφόρμα Δράσης του στο Σχέδιο Δράσης για τις υποεθνικές κυβερνήσεις, τους δήμους και άλλες τοπικές αρχές για τη βιοποικιλότητα (2021-2030). Με τη συμμετοχή (δωρεάν), η κοινότητά σας μπορεί να συνδεθεί με διάφορες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες

Την Ατζέντα Δράσης Sharm el Sheikh to Kunming για τη φύση και τους ανθρώπους που προσκαλεί την κοινωνία των πολιτών, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες (IPLCs), τις γυναίκες και τις ομάδες νέων, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τους οικονομικούς φορείς και μεμονωμένους πολίτες να δηλώσουν τις δεσμεύσεις τους.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης Προστασίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP-WCMC), και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Nature Commitments για δεσμεύσεις με βάση την περιοχή από διάφορους μη κρατικούς φορείς, όπως ΜΚΟ, IPLC και επιχειρήσεις, για την υποστήριξη της Ατζέντας Δράσης για τη Φύση και Άνθρωποι.

Εξερευνήστε άλλα περιφερειακά διαδικτυακά σεμινάρια του CWN εδώ!

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το CWN ή το ICLEI Nature Pathway, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].