Δύσκολα τα οικονομικά των δήμων και το 2023

Αύξηση των ΚΑΠ κατά 35 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 που κατατέθηκε στην βουλή σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ κ. Μουράτογλου στο ΔΣ.
Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την αύξηση περιλαμβάνεται και το ενεργειακό κόστος, και τον πληθωρισμό́ και την αύξηση των ΚΑΠ λόγω εφαρμογής του 3852/2010 που παρουσιάζονται αυξημένοι και 668 εκατομμύρια το 2022.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα πάντα με το Προσχέδιο για το 2022 καταγράφεται επιδείνωση στους προϋπολογισμούς των δήμων 307 εκ καθώς από το πλεόνασμα των 60 εκατομμυρίων που αναμενότανε τώρα αναμένεται έλλειμμα 246 εκατομμύρια.

Να σημειώσουμε τέλος ότι σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή η συνολική χρηματοδότηση προς τους Δήμους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει τα 3,2 δις.

Η εισήγηση του κ. Μουράτογλου:

Ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι ο πρώτος κρατικός προϋπολογισμός τα τελευταία δώδεκα έτη, που καταρτίζεται εκτός του πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας.
… για το 2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 5,3%, έναντι 4,5% που είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022 και 3,1% που είχε εκτιμηθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2022, τη στιγμή που ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται να αυξηθεί κατά 8,8%, έναντι 5,6% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε 12,9% έναντι 13,9% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και 14,2% στον Προϋπολογισμό του 2022.
Τα οικονομικά της ΤΑ στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022
Υπενθυμίζεται ότι στα προσχέδια Κρατικών Προϋπολογισμών, δεν αναφέρονται λεπτομέρειες και ανάλυση σε επίπεδο κωδικού αλλά οι βασικές οικονομικές κατευθύνσεις.
Το έτος 2023, εκτός της αύξησης των ΚΑΠ κατά 120 εκατ. ευρώ, προβλέπονται αυξημένες επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ με την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των Φορέων του υποτομέα, λόγω και της συνεχιζόμενης ωρίμανσης των έργων του επενδυτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και της θετικής επίδρασης του ΤΑΑ.
Επισημαίνεται:

 1. Στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, 14-16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Σ. Πέτσας ανέφερε:
  «..πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια αύξηση που θα φτάνει τους ΚΑΠ συνολικά και για τους Δήμους και για τις Περιφέρειες, θα πω ένα νούμερο εδώ, κοντά στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,85 περίπου που είναι σήμερα. Μιλάμε για μια αύξηση 300 – 350 εκατομμυρίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη από 1/1/2023, μια αύξηση που εγώ υπολογίζω ότι θα είναι της τάξης περίπου του 15%, ίσως και λίγο παραπάνω.»
  Παρατηρείται ότι ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εκτός του ότι στον καθορισμό της συνολικής αύξησης άφησε ανοικτό το «προς τα πάνω παράθυρο» μόνο, δε μίλησε καθόλου για βάθος χρόνου, υλοποίησης της δέσμευσης.
 2. Στο Προσχέδιο του ΚΠ 2023 αναφέρεται:
  Το ισοζύγιο κατά ESA του υποτομέα των ΟΤΑ, για το έτος 2022, αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 246 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 307 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις προβλέψεις του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2022. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ισοζυγίου προς το δυσμενέστερο οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην επίδραση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων γενικότερα, παρά τις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ΟΤΑ.
  Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα η Κεντρική Κυβέρνηση αποδέχεται ότι το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός δημιούργησαν στους ΟΤΑ, το 2022 μόνο, ένα επιπλέον κόστος περίπου 300 εκατ. €, που δεν καλύφθηκε.
 3. Η πορεία των φορολογικών εσόδων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ είναι:
  • οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 32.138 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 668 εκατ. ευρώ έναντι του 2022, εκ των οποίων ο ΦΠΑ θα φτάσει τα 21.889 εκατ. €
  • οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2.380 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με τις εκτιμήσεις του 2022,
  • ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 17.240 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 682 εκατ. ευρώ έναντι του 2022. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα προβλεπόμενα έσοδα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο οποίος αναμένεται να ανέλθει σε 4.714 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 595 εκατ. ευρώ έναντι του 2022, ενώ ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται στο ποσό των 11.180 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του 2022, παρά τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους και στον ιδιωτικό τομέα.
  Αυξήσεις προβλέπονται και από την σύγκριση του ΚΠ 2022 και την εκτέλεση του.
  2
  Σημειώνεται ότι μόνο η προβλεπόμενη αύξηση στα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος αντιστοιχεί, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, σε αύξηση άνω των 120 εκατ. €, για τους ΚΑΠ.
 4. Στον Πίνακα με το ισοζύγιο των ΟΤΑ οι «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» αναμένεται να αυξηθούν το 2023 κατά 129 εκατ. € ( από 4.517 το 2022, σε 4.646 εκατ. €., το 2023). Στον λογαριασμό «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» εμπεριέχονται τόσο οι ΚΑΠ όσο και επενδυτικές δαπάνες κυρίως συγχρηματοδοτούμενες.
  Στον ίδιο πίνακα οι επενδύσεις των ΟΤΑ εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά 94 εκατ. €.
  Εάν από το σύνολο των μεταβιβάσεων αφαιρεθούν οι επενδύσεις, η αύξηση των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες περιορίζεται σε 35 εκατ. €.
  Το ερώτημα που τίθεται είναι: Τα 120 εκατ. € που έχουν εγγραφεί, ως αύξηση των ΚΑΠ, τι καλύπτουν;
  Το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό;
  Την αύξηση των ΚΑΠ λόγω εφαρμογής του 3852/2010;
  Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και το «Α. Τρίτσης»;
  Τη δέσμευση του κ Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ώστε να καταστεί δυνατή η νέα κατανομή των ΚΑΠ;
  Παρακρατηθέντα
  Στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 δεν υπάρχει, για ακόμα μία φορά, αναφορά για τη σταδιακή απόδοση των παρακρατηθέντων, παρά την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία.
  Ταμείο Ανάκαμψης
  Ο συνολικός προϋπολογισμός των 372 έργων, που μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο ανέρχεται στα 13.500 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν εμβληματικές επενδύσεις, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και το δημόσιο, το οποίο συνεχίζεται και το 2023 με επιπλέον 333 εκατ. ευρώ, ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και μεγάλα έργα όπως:
  3

• αναβαθμίσεις στο δίκτυο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ,
• ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων στα πεδία των τηλεπικοινωνιών, της επιτήρησης των συνόρων, της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών και σε άλλους τομείς της οικονομίας, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ,
• νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ,
• δευτερογενής πρόληψη στον τομέα της υγείας, προϋπολογισμού 154 εκατ. ευρώ και
• προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια -πανεπιστήμια αριστείας (194 εκατ. ευρώ).
Η απουσία της ΤΑ από το εμπροσθοβαρές Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του αφαιρεί ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
Προτάσεις
• Κάλυψη του συνόλου του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού
• Εφαρμογή του Ν. 3852/2010.
• Συμμετοχή των Δήμων, σύμφωνα με την προσφορά και τις δυνατότητες τους,
στη μεγέθυνση του ΑΕΠ.
• Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα γενιά των
παρακρατηθέντων.
• Διακριτή συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο ΠΔΕ. Ως πρώτο
βήμα σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, προτείνεται η συμμετοχή αυτή
να ανέλθει στο 30%.
• Διαυγής, συγκεκριμένος και άμεσος ρόλος των Δήμων στο Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, με βάση τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.