COP27: Οι τοπικές αρχές πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να υλοποιήσουν τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Με αφορμή την Ημέρα Λύσεων (Solutions Day at COP27), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το ICLEI, το Regions4, η Ένωση Δήμων και Τοπικών Αρχών (UCLG), το EUROCITIES, η Under2Coalition, η C40 και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), καλούν στις εθνικές κυβερνήσεις, το κόμματα και τους διεθνείς οργανισμούς να υποστηρίξουν πλήρως τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση δράσης για το κλίμα στην πράξη.

Δήμοι και Περιφέρειες από όλο τον κόσμο αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τις συνομιλίες για το κλίμα της COP27, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να καταλήξουν σε μία ουσιαστική συμφωνία. Όπως επαναλαμβάνεται στην τελευταία έκθεση της IPCC, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο στην υλοποίηση της δράσης για το κλίμα. Ωστόσο, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις αν και ενωμένες υπό την Local Governments and Municipal Authorities (LGMA) κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών, εξακολουθούν να μην έχουν επίσημο ρόλο στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα και στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας, η άμεση χρηματοδότηση και η τεχνική βοήθεια για τις τοπικές αρχές καθώς και ένα παγκόσμιο σύστημα συλλογής και παρακολούθησης των μειώσεων των εκπομπών άνθρακα των πόλεων και των περιφερειών, είναι μεταξύ των βασικών αξιώσεων τα οποία διεκδίκησαν οι τοπικές αρχές στο COP27.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Vasco Alves Cordeiro, δήλωσε: “Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική κατάσταση δεν πρέπει να εμποδίσουν την τόσο αναγκαία αύξηση των παγκόσμιων στόχων στο COP27. Η προσέγγιση top-down δείχνει τους περιορισμούς της, όταν πρόκειται να μεταβούν από τις δεσμεύσεις στα επιτεύγματα. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην κάλυψη του κενού, αλλά για αυτό χρειάζονται ένα συνεπές πλαίσιο για στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης που να βασίζονται σε τοπικό επίπεδο, και να συνδυάζουν τη δράση για το κλίμα, την προστασία της φύσης και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Απαιτείται, ένα νέο πλαίσιο του ΟΗΕ με βάση την τοπική και περιφερειακή δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και όλους τους οργανισμούς εταίρους για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Ο πρόεδρος του ICLEI, Frank Cownie, Δήμαρχος του Des Moines (Ηνωμένες Πολιτείες), δήλωσε: «Είμαι περήφανος που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν ηγούνται πρωτοβουλιών και να δείχνουν την αλήθεια ότι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης είναι η συνταγή για την επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Στη χώρα μου, ο νόμος για τις υποδομές των ΗΠΑ και ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα έθνη, ακριβώς επειδή θεσμοθετούν τη συνεργασία μεταξύ δήμων, περιφερειών και της εθνικής κυβέρνησης. Είμαι περαιτέρω ενθαρρυμένος από τις ΗΠΑ που ανακοινώνουν μια υποεθνική εναλλαγή για τη δράση για το κλίμα (SCALE), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματική της πρωτοβουλίας COP27

Επιπλέον πληροφορίες:

Συμβολή στον οδικό χάρτη LGMA COP28: Δήλωση «Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ: από τοπικό σε παγκόσμιο».
Υπάρχει αυξανόμενη διεθνής ευαισθητοποίηση ότι η μάχη για το κλίμα θα κερδηθεί ή θα χαθεί στις πόλεις. Μέχρι το 2050, ο πληθυσμός των πόλεων αναμένεται να αυξηθει κατά 2,5 δισεκατομμύρια, αυξάνοντας το μερίδιο των αστικών περιοχών στο 68% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αυξανόμενη αστικοποίηση και η πληθυσμιακή αύξηση, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη και την αυξανόμενη ευημερία αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των εκπομπών στις πόλεις. Νέες εκτιμήσεις από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια δείχνουν ότι αυτή η συλλογική δράση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές κατά τουλάχιστον 1,4 γιγατόνους ετησίως έως το 2030.

Πάνω από το 90% των αστικών περιοχών του κόσμου βρίσκονται κατά μήκος των ακτών, όπου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι καταιγίδες απειλούν τους κατοίκους και τις υποδομές με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους. Περισσότερο από το 10% των φυσικών περιουσιακών στοιχείων του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκονται σε αστικά κέντρα και σε παράκτιες ζώνες χαμηλού υψομέτρου (λιγότερο από 10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας). Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας πλήττει ήδη σοβαρά περισσότερες από 25 μεγαλουπόλεις. Οι περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που ζουν σε αστικές φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις κλιματικές επιπτώσεις, καθώς πολλοί ζουν κατά μήκος των προκυμαιών και στις όχθες των ποταμών που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Ποτέ στο παρελθόν η IPCC δεν είχε επισημάνει τον ρόλο των πόλεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής στον βαθμό που έγινε στις δύο πιο πρόσφατες εκθέσεις της: IPCC (2022a): Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityκαι IPCC (2022b): Climate Change 2022 : Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής.

Στις 17 Νοεμβρίου 2022, η Αιγυπτιακή Προεδρία COP27 συγκάλεσε την πρώτη Υπουργική Σύνοδο για την Αστικοποίηση και την Κλιματική Αλλαγή σε Διάσκεψη των Μελών του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, με επίκεντρο τη στέγαση, την αστική ανάπτυξη και την πολυεπίπεδη δράση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Η Υπουργική Σύνοδος ενισχύει τη δέσμευση της Συμφωνίας του Παρισιού για πολυεπίπεδη δράση για το κλίμα και θα δεσμευτεί για την επιτάχυνση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δράση προσαρμογής και τοπική χρηματοδότηση για το κλίμα. Η Υπουργική Σύνοδος εγκαινίασε την Προεδρική Βιώσιμη Αστική Ανθεκτικότητα για την Επόμενη Γενιά (SURGe) COP27.