Οι αντιρρήσεις της ΚΕΔΕ για την δημοτική αστυνομία

Τις αντιρρήσεις της ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση διατύπωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρ Κωνσταντέλλος

Η πρώτη και μεγάλη ένσταση αφορά στον καθορισμού του ωραρίου των δημοτικών αστυνόμων από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ΚΕΔΕ αφού υιοθέτησε την αντίρρηση θεωρεί ότι η δημοτική αρχή πρέπει να είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ωραρίου. Στο σημείο αυτό ο κ. Ιωακειμίδης παρατήρησε ότι η αρμοδιότητα πρέπει να επεκταθεί και στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Δεύτερη σημαντική αντίρρηση είναι ο Πειθαρχικός Έλεγχος τον οποίο σύμφωνα με το νομοσχέδιο ασκεί Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργείου. Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να περάσει στην δικαιοδοσία του Δημάρχου.

Η τρίτη αντίρρηση αφορά στην σύσταση διεύθυνσης προσωπικού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης όπου υπάγεται η δημοτική αστυνομία λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά διοίκησης των ΚΕΠ. Μια διεύθυνση που έχει αυτονομία από την δημοτική αρχή και δεν οργανώνεται από αυτήν.

Και η τέταρτη σημαντική αντίρρηση που διατυπώθηκε ήταν το θέμα του εξοπλισμού και των αρμοδιοτήτων όπως η δυνατότητα συλλήψεων. Οι δημοτικοί αστυνόμοι θα φέρουν γιλέκο και ράβδο. Αυτό εγείρει φόβους για μελλοντικές μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων σε ποιο σκληρά επίπεδα παραβατικότητας και εγκληματικότητας.

Διατυπώθηκε πάντως κάτι που ανέφερε και ο κ. Μπίρμας αλλά εμμέσως εκφράζεται και στην πρόκληση της διαβούλευσης ότι πρόκειται για ένα μεταβατικό – πρόχειρο νομοσχέδιο που δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες, ούτε έχει διάσταση μιας προοπτικής.

Ο κ. Μπίρμας μάλιστα όπως και άλλοι σημείωσε το γεγονός ότι είχε συσταθεί εδώ και δύο χρόνια μια επιτροπή η οποία τελικά δεν λειτούργησε και δεν επέτρεψε έναν ουσιαστικό διάλογο με την ΚΕΔΕ.