Σε Διαβούλευση το Σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο: “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα

Στο 1ο Μέρος μέχρι το άρθρο 18 περιγράφεται το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης όπως το περιέγραψε και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ορίζονται θεσμικά όργανα, προσδιορίζονται επιχειρησιακά εργαλεία, μπαίνουν οι γενικές αρχές και προβλέπεται και μεθοδολογία κατανομής και ανακατανομής ή μεταφοράς των αρμοδιοτήτων

Στο 2ο μέρος μετά το άρθρο 18 αφορά στην ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Την διαβούλευση θα την βρείτε εδώ

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7.12.2022 και ώρα 10.50 π.μ..