Επικαιροποίηση Τύπων Χρηματοδότησης (Πηγών) στα Voucher των Ωφελούμενων ChildCare2022 της ΕΕΤΑΑ!

Intellisoft ΕΠΕ ενημερώνει ότι έχουν τροποποιηθεί οι Τύποι Χρηματοδότησης (Πηγές) των Voucher, για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πληρωμών της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου (Υπ.Εργασίας μειωμένο Voucher, Υπ.Εργασίας, ΠΕΠ Πίναξ 1 Κάτω από το όριο της φτώχειας κλπ),

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Αιτήσεων ChildCare, που έχετε ήδη καταχωρήσει στην εφαρμογή PreschoolWeb – Διαχείριση Παιδικών Σταθμών, ώστε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τους αυτοματισμούς που σας προσφέρει η εφαρμογή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας, για να σας βοηθήσει στην ενημέρωση τους. Την επικαιροποίηση μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας, αλλά με τη δική μας βοήθεια θα μειώσετε την πιθανότητα λαθών επί της διαδικασίας .

Η IntelliSoft έχει τοποθετηθεί στρατηγικά από το 2008 στον τομέα Διαχείρισης των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών Δήμων και διαθέτει πελατολόγιο 61 δήμων για το εν λόγω λογισμικό (PreschoolWeb).

Υπόσχεται να συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό, με όλες της τις δυνάμεις, αφού αποτελεί τη βασική επιλογή των δήμων για την διαχείριση των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών τους.

Για την Intellisoft ΕΠΕ
Τμήμα Υποστήριξης