Πρόταση της WWF για σωστό σχεδιασμό των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η WWF επισημαίνει ότι ενώ η αντιμετώπιση της κλιματικής και της ενεργειακής κρίσης εύλογα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα μηνύματα που έρχονται από κάθε κατεύθυνση είναι πως πρέπει να μεταβούμε το συντομότερο δυνατόν σε ένα ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στις καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η WWF εκφράζει την αγωνίας στο να γίνει αυτή η μετάβαση σωστά και με όρους που θα εγγυώνται τόσο την προστασία της φύσης, όσο και την ισχυρή και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή.

Την αγωνία της τη μετατρέτρεψε σε κίνητρο για δράση: διαμόρφωσε τη δική της πρόταση για το πού και πώς μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις αιολικών, φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης, αλλά και για την αυτοπαραγωγή ενέργειας. Στη συνέχεια, έκανε για άλλη μια φορά πράξη μια από τις σημαντικότερες αρχές της: τη διαφάνεια και τη συμμετοχή. Ενοιξε λοιπόν διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που διήρκησε τέσσερις μήνες και κάλεσε τόσο τα αρμόδια υπουργεία και τους δημόσιους φορείς, όσο και την κοινωνία πολιτών και τους υποστηρικτές της, να δώσουν «τα φώτα τους», ώστε να κάνουν την πρότασή της ακόμα καλύτερη.

Η πρόταση που προέκυψε από την ανοιχτή διαβούλευση προσφέρει εχέγγυα για:
• ισχυρή προστατευτική διασφάλιση για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα,
• ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή για τη λήψη σωστών αποφάσεων αλλά και για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
• διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου.
Στην πρόταση περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι, η διαδικασία και τα επιμέρους εργαλεία σχεδιασμού σε ένα νέο σύστημα-πρότυπο για τη χωροταξία των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Το σύστημα που προτείνει επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις στην πορεία της χώρας μας προς την κλιματική ουδετερότητα: την ορατή πλέον και επιτακτική ανάγκη για κάλυψη του 100% της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2035, τα κενά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση που δυσχεραίνουν την ορθή χωροθέτηση των ΑΠΕ, τον ελλιπή χωροταξικό σχεδιασμό που υπονομεύει τη νομικά ασφαλή και περιβαλλοντικά βέλτιστη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, καθώς και την περιορισμένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Η WWF επισημαίνει ότι Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει φέρει στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο την βαθιά εξάρτηση της Ευρώπης από το ορυκτό αέριο, η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές αποτελεί τη μόνη λύση. Σε αυτή τη μάχη με τον χαμένο χρόνο είναι απαραίτητο οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν σωστά και χωρίς κινήσεις πανικού που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και να αμαυρώσουν τον περιβαλλοντικά φιλικό χαρακτήρα που πρέπει να διαφυλαχθεί για τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Μπορείς να διαβάσετε την πρότασή εδώ