Πως βλέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων η ΚΕΔΕ

Σημαντικές παραμέτρους έθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από το βήμα του Συνεδρίου του Βόλου
Ο κ. Κωνσταντέλλος αφιέρωσε σημαντικό τμήμα της ομιλίας του αρχικά περιγράφοντας την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις κυβερνήσεις.

Όπως είπε η ΚΕΔΕ έστειλε 96 αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ικανοποιηθούν τελικά μόνο τα δύο. Στην ερώτηση για τους μισθούς ο Υπουργός απάντησε «δεν απαντώ στην ερώτηση» ενώ όπως είπε εκείνος συνεχίζει να παίρνει 70 € λιγότερα από τον οδηγώ του.
Ο κ. Κωνσταντέλλος επιχείρησε να κωδικοποιήσει τα σημαντικά στο οικονομικό κομμάτι. Ενώ το 2010 η Αυτοδιοίκηση έπαιρνε 6,2 δις, είπε, το 2013 μπήκε πλαφόν με 3,5 δις και -65% στις δαπάνες και στην συνέχεια πήρε αύξηση + 15% όταν όλοι οι υπόλοιποι τομείς του δημόσιου πήραν + 80%
Τώρα το πλαφόν μειώνεται στα 2,5 και χρεώνουν στους δήμους ως αύξηση και τις έκτακτες ανάγκες και ενώ το κράτος δαπανά 78 δις οι δήμοι λαμβάνουν μόνο 1.2 δις

Οι κύριος Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε και στα «Προγράμματα με τα σκονάκια» που όπως είπε κάποιοι δήμαρχοι τα εξασφαλίζουν με αδιευκρίνιστους τρόπους. Αναφέρθηκε ως παράδειγμα στα 10 εκατομμύρια στα οποία προηγουμένως είναι αναφερθεί ο κ. Μπέος που τα εξασφάλισε
Από το ΠΔΕ για οδοποιία σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πρόσκληση αλλά τα εξασφαλίζει όποιος έχει μπάρμπα στην Κορώνη.

Για τις Περιφέρειες και ΕΣΠΑ είπε «συνεχίζουμε να φιλάμε το δαχτυλίδι του κάθε περιφερειάρχη» ενώ το ΕΣΠΑ όταν θεσμοθετήθηκε ήταν για να καλύψει την μείωση των ΚΑΠ δηλαδή «τα δικά μας λεφτά τα στέλνουν αλλού» είπε.
Αναφέρθηκε και στην ΣΑΤΑ που ήταν 1 δις και έγινε 100 εκ λέγοντας χαρακτηριστικά «Εξαφανίστηκε».

Αναφέρθηκε και στη κινητικότητα που είπε έχει καταστρέψει τους δήμους και αμφισβήτησε τα στοιχεία του Υπουργείου ενώ θύμισε ότι ο δήμοι πληρώνουν 3+3 χρόνια όταν φεύγουν οι υπάλληλοι όπως οι 110 των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη καθώς όπως όπως είπε το Σύνταγμα μιλάει για διοικητική αυτοτέλεια αλλά «μας έχουν δεμένους με κολάρο».

Ενημέρωσε ότι από τις 95 προτάσεις που έκανε η ΚΕΔΕ για την καταστατική θέση των αιρετών έχουν εγκριθεί. Για τον ΝΟΚ από τις 82 προτάσεις δεν έγινα καμία δεκτή.
Για τον Εθνικό Σχεδιασμό αποβλήτων από τις 30 προτάσεις έγιναν δεκτές οι 4.

Από τις 45 προτάσεις για τα δέσποτα, δεκτές οι εννιά.

Αναφέρθηκε και στο ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος για τους Δήμους ενώ από το Πράσινο Ταμείο μόνο το 5% διατίθεται για απαλλοτριώσεις τη στιγμή που αυτός ήταν ο βασικός σκοπός του.

Για την Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στις Διοικητικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης΅
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 1994
Πρόγραμμα Καποδίστριας 1997
Πρόγραμμα Καλλικράτης 2010

Τόνισε ότι με την ολοκλήρωση της δομής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 332 δήμοι 13 περιφέρειες η επόμενη αναγκαία διοικητικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί πλέον να είναι δομική αλλά λειτουργική και θα πρέπει να στοχεύσει κυρίως στους Δήμους

Είπε ότι οι τρεις παραπάνω διοικητικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε 20.150 αρμοδιότητες του κράτους, 1.050 των δήμων και 618 των περιφερειών.

Οι στρατηγική στόχοι πρέπει να είναι:
Εταιρική σχέση και επικουρικότητα των διοικητικών επιπέδων.
Εγγύτητα παροχής των υπηρεσιών με ποσοτική και ποιοτική βελτίωση.
Οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια με βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών.
Προώθηση περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Προγραμματικοί στόχοι πρέπει να είναι οι βασικές θέσεις του κειμένου κοινών θέσεων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ που συμφωνήθηκε:
Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Φορολογική αποκέντρωση.
Διοικητική μεταφορά των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της κεντρικής και της αποκεντρωμένης Δημόσιας διοίκησης.
Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.
Μητροπολιτική διακυβέρνηση.

Για την Οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό:
Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας.
Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με πολιτικές ενίσχυσης του προσωπικού.
Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέση των αιρετών.

Στις Προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο:
Επίλυση του προβλήματος της διαφορετικότητας των ΟΤΑ.
Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός με έμφαση στην απλούστευση, προτυποποίηση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Για την βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού:
Να καταργηθεί ο τρόπος που εφαρμόζονται η κινητικότητα σήμερα.
Δικτύωση και κατάρτιση προσωπικού.
Οικονομικά κίνητρα και κίνητρα υπηρεσιακής εξέλιξης.

Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας συμμετοχή στο σχεδιασμό
Έστω και μερικοί αποκατάσταση των ΚΑΠ του 3852

Εταιρική σχέση Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων για την αξιολόγηση, την κατάρτιση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο
Διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ.
Κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των τμημάτων των υπουργείων που ασκούν έλεγχο σκοπιμότητας.
Τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και
βελτίωση του Εσωτερικού Ελέγχου.

Βελτίωση της αμφίδρομης σχέσης των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τριετές πρόγραμμα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που οδηγεί στην ψηφιακή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Η άποψη της ΚΕΔΕ στην πόλη επίπεδη διακυβέρνηση:
Δημόσιες πολιτικές.
Συνλειτουργία των επιπέδων της Δημόσιας διοίκησης.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σημαίνει κατανομή σχεδιασμός αξιολόγηση υλοποίηση.
Κεντρική διοίκηση περιφέρεια δήμοι συγκροτούν το λειτουργικό ενιαίο διοικητικό σύστημα της χώρας με Συστημική συνεργασία.

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σημαίνει σχεδιασμό και άσκηση των επιτελικών λειτουργιών του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού της οικονομικής κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης όπως και του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και του σχεδιασμού σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Αποφασιστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θεμελιώδεις αρχές

Ανάπτυξη μιας διαφανούς ανοιχτής και πλήρως συμμετοχικής διαδικασίας χάραξης πολιτικών.

Προώθηση της συμμετοχής και της εταιρικής σχέσης των άμεσα αρμοδίων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των πολιτικών και προώθηση των δημοσιονομικών συνεργείων μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα κατά τη χάραξη των πολιτικών.

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε λειτουργικές περιοχές εφαρμογής

Αδειοδότηση επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήων έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής σημασίας.

Εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος.

Διαχείρισης υδάτων στερεών και υγρών αποβλήτων.

Διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων

Διοίκηση ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας.

Λειτουργία και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων Περιφερειακής και Τοπικής σημασίας.

Διαχείριση δημοσίων ακινήτων υποδομών πάρκων και ορεινών όγκων.

Διαχείριση μαρίνων παραλιών και παράκτιων εγκαταστάσεων.

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει στην ενοποίηση των λειτουργιών της Δημόσιας διοίκησης με τελικό στόχο:

Μια ολοκληρωμένη Κεντρική Διοίκηση χωρίς εσωτερικά σύνορα και με απόληξη της τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
Κάθετη επικοινωνία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διασφάλιση χρηματοδότησης των Αρμοδιοτήτων

Συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών εντός των πόλεων
Αστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων
Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Τομέας δημόσιας υγείας
Πολιτική προστασία

Κατάργηση της υποχρεωτικής έγκρισης από υπερκείμενο διοικητικό επίπεδο αποφάσεων που λαμβάνονται σε υποκείμενο επίπεδο.

Παραδείγματα:
Θέση και παύση της κυκλοφορίας και απόσυρση των οχημάτων.

Μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο και αντίστροφα.

Τοπικές κυκλοφοριακές μελέτες ελεγχόμενης στάθμευσης και εκπόνηση μελετών ομβρίων και ορισμός προθεσμίας για την έγκριση τους.

Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής που υλοποιεί και με εγκεκριμένο κρυμμένο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.

Ο κ. Κωνσταντέλλος χαρακτήρισε χρυσό παράθυρο ευκαιρίας την ψηφιοποίηση της Δημόσιας διοίκησης για την μεταρρύθμιση και είπε:

Το ερώτημα όσον αφορά την αναγκαία επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση είναι:
Πως μπορεί να διευρυνθεί στη σημερινή εποχή ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτειακό σύστημα της χώρας ή και

Πως μπορεί να ενισχυθεί η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη με στόχο την χωρική και κοινωνική συνοχή καθώς και στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Κωνσταντέλλου από το σημείο 3 ώρες και 3 λεπτά έως το σημείο 3 ώρες και 48 λεπτά στο παρακάτω video.

https://www.youtube.com/watch?v=M34CHo6LOAM