Διαδικτυακό σεμινάριο για Διασυνοριακά Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας CEF

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα διοργανώσει κοινό διαδικτυακό σεμινάριο με το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Ανανεώσιμης Ενέργειας (CB RES), που αποτελεί μέρος του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), στις 13 Φεβρουαρίου 2023.

Το CB RES είναι ένα νεοσύστατο πρόγραμμα στο πλαίσιο του CEF, στόχος του οποίου είναι να προωθήσει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχοντας οικονομική υποστήριξη σε διασυνοριακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Η χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης ενός έργου, από προπαρασκευαστικές μελέτες έως την οικονομική υποστήριξη έργων και μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τρίτης χώρας εκτός ΕΕ.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, το πλαίσιο πολιτικής του, τις τρέχουσες και τις επερχόμενες προσκλήσεις και παραδείγματα έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την Επιτροπή. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι εκπρόσωποι της ΓΔ ENER και του CINEA.

Μέχρι το τέλος του διαδικτυακού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τι αφορά το Πρόγραμμα CEF CB RES. σε ποιους τύπους έργων στοχεύουν,· πώς λειτουργούν? πώς και πότε να υποβάλουν αίτηση.

Η εκδήλωση οργανώνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 10 Φεβρουαρίου και μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω ροής μέσω του Microsoft Teams. Ο σύνδεσμος για τη σύνδεση είναι διαθέσιμος εδώ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο και δωρεάν.