Προκηρύχθηκε το European Entrepreneurial Region award 2024

Ευρωπαϊκές πόλεις, περιφέρειες και δήμοι που επιθυμούν να επιδείξουν, να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν τη στρατηγική και την εμπειρία τους στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν τώρα να υποβάλουν αίτηση για το βραβείο «European Entrepreneurial Region (EER) award 2024», που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Κάτω από το γενικό θέμα «Πόλεις και περιφέρειες σε μια πορεία προς βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη», European Entrepreneurial Region 2024 θα επικεντρωθεί στις τοπικές και περιφερειακές δράσεις που υποστηρίζουν, για τα επόμενα δύο χρόνια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των τοπικών τους οικονομιών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις στρατηγικές τους έως τις 29 Μαρτίου 2023.

Η έναρξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το βραβείο EER 2024 ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ΜΜΕ στην Πράγα, που αποτελεί την σημαντικότερη εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη και που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Τσεχική Προεδρία της Συμβούλιο της Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Vasco Alves Cordeiro, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τα μέλη της πιστεύουν ακράδαντα στη δύναμη της δράσης bottom-up που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα ως τη συμβολή μας σε μια πιο καινοτόμο, βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη επικεντρώνεται στην ευημερία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Το European Entrepreneurial Region έχει γίνει αναγνωρισμένη ετικέτα αριστείας, συνδέοντας τις περιφέρειες με την συναντίληψη σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και υποστηρίζοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διασυνοριακά.”

Η υποστήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικής δραστηριότητας bottom-up είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μέσω της πρωτοβουλίας EER, η ΕτΠ συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ και στις βασικές προτεραιότητες του στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ 2019-2024 σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το σήμα EER είναι μια ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να δείξουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και οι επιχειρηματίες στην καθοδήγηση της οικονομίας της ΕΕ προς μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Το έργο αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό στο τρέχον σενάριο, όπως τόνισαν περιφερειακοί και τοπικοί ηγέτες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της ΕτΠ στο Zwolle στις 22-23 Σεπτεμβρίου, όπου τα μέλη της ΕτΠ ζήτησαν επειγόντως μέτρα ανακούφισης της ΕΕ για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, του πληθωρισμού και των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού, υπενθυμίζοντας ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα επιτευχθούν μόνο εάν το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ και υποστηρίζεται από ισχυρή χρηματοδότηση.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για το EER award 2024 μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ειδική ιστοσελίδα

European Entrepreneurial Region (EER)

Περισσότερες πληροφορίες:

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER) είναι ένα έργο που προσδιορίζει και επιβραβεύει έως και τρεις περιοχές της ΕΕ κάθε χρόνο, οι οποίες ακολουθούν μια πρωτότυπη και καινοτόμο στρατηγική επιχειρηματικής πολιτικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τζίρο και τις ικανότητές τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο και πολλά υποσχόμενο σχέδιο θα δωθεί το σήμα «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιοχή» για το επόμενο έτος.

Το σήμα EER έχει συσταθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ όπως οι SME United, Eurochambres, Social Economy Europe και EURADA.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ