Διεκδίκηση της Επιτροπής των Περιφερειών στο Μέλλον της Ευρώπης

Καθώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάνουν παρατηρήσεις, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των Προτάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, οι δημοτικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι τονίζουν ότι η επιτυχία βρίσκεται στις Περιφέρειες και στους Δήμους της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών άκουσε τις προσδοκίες των πολιτών και παρακολουθεί ενεργά τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς την ενεργό συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των τοπικών και περιφερειακών αιρετών της ΕΕ ενόψει της εκδήλωσης όπου τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ που ηγούνται της Διάσκεψης θα παρουσιάσουν στους πολίτες τον τρόπο που ακολούθησαν τις προτάσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει επίσης τα επιτεύγματά της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε όλους τους τομείς πολιτικής στην τελευταία της έκθεση. Σε δήλωση, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων σε αυτό το νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Οκτώ μήνες μετά την έγκριση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (COFE), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενώνεται με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους πολίτες που συμμετείχαν στο COFE για να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις προτάσεις τους . Κάθώς είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δηλώνουν έτοιμες να εφαρμόσουν πολλές προτάσεις επί του πεδίου, σε θέματα όπως η πράσινη συμφωνία, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η συνοχή και η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ τονίζουν περαιτέρω ότι, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών την άνοιξη του 2024, είναι ζωτικής σημασίας οι πολίτες να αισθάνονται ιδιοκτήτες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, παρά το πολύ δύσκολο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.

Ως επίπεδο διακυβέρνησης που είναι το πλησιέστερο στους πολίτες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σε κάθε πρωτοβουλία που συνδέεται με τα πάνελ πολιτών, που τώρα προβλέπεται να συζητήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Τέτοιες επιτροπές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε περιφέρεια και δήμο σε όλη την Ευρώπη, με την πλήρη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκλεγμένων εκπροσώπων. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να θέσουν την πείρα τους στην διάθεση της Ε.Ε. στη συμμετοχική δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε θεσμική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνεπάγεται ενισχυμένο ρόλο στη νομοθετική διαδικασία για την Επιτροπή ως ευρωπαϊκή συνέλευση άμεσα εκλεγμένων τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων.

Η Διακήρυξη και η Έκθεση επισημαίνουν επίσης ότι πολλές προτάσεις COFE που διατυπώθηκαν από τους πολίτες εφαρμόζονται ήδη από δήμους και περιφέρειες της ΕΕ, όπως προτάσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων για πιο πράσινους δήμους και περιφέρειες, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, υποστήριξη της διασυνοριακής πρόσβασης στην υγεία , μείωση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές και ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω ενός δικτύου συμβούλων της ΕΕ.

Ιστορικό:

  • Αντιπροσωπεία 18 μελών της ΕτΠ και 12 άλλων εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Περίληψη της συμβολής τους βρίσκεται στην έκθεση της ΕτΠ σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
  • Ψήφισμα της ΕτΠ σχετικά με τα αποτελέσματα και τη συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με αντιδράσεις και προτάσεις, μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση της Συνθήκης και τις προτάσεις COFE που αφορούν την ΕτΠ και τις πόλεις και τις περιφέρειες.