Μια άλλη οπτική του εθελοντισμού

Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού σήμερα και εκατοντάδες δήμοι βγάζουν ανακοινώσεις καλώντας σε ενεργοποίηση τους πολίτες. Όμως έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το θέμα καθώς πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ εθελοντισμού και μη αμειβόμενης εργασίας.

Ένα μοντέλο που αναπτύσσεται, το οποίο δημιουργεί μιας χαμηλής ποιότητας εθελοντισμό που περιορίζεται σε χειρωνακτικές εργασίες και σε στρεβλές επιδιώξεις.

Διαβάστε μια ανακοίνωση δημοτικής παράταξης που βάζει μια άλλη διάσταση.

Με την ευκαιρία της 5 Δεκεμβρίου Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντισμού η Δημοτική Παράταξη ….. τονίζει ότι ο Εθελοντισμός είναι κίνημα της Κοινωνίας των Πολιτών και δεν υποκαθιστά τις λειτουργίες του κράτους, ούτε το απαλλάσσει από τις ευθύνες του.

Η παράταξη που γεννήθηκε μέσα από την αυτό-οργάνωση του εθελοντισμού τονίζει ότι κανένας κρατικός λειτουργός ή αμειβόμενος πολιτικός προϊστάμενος δεν δικαιούται να μιλάει εξ΄ονόματος του εθελοντισμού και πολύ περισσότερο να καλεί τους εθελοντές σε υποκαταστήσουν δημόσιες κρατικές δομές.

Το κράτος πρέπει να σέβεται και να συν-σχεδιάζει με την Κοινωνία των Πολιτών και τους εθελοντές, σε μια Εταιρικής Σχέση ισότιμης συνεργασίας. Ο Εθελοντισμός πρέπει να αναπτύσσεται πρωτοβουλιακά από την ίδια την κοινωνία ή να συνεπικουρεί το κράτος σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεις.

Ο Εθελοντισμός δεν είναι χωματερή να πετάμε ότι δεν είναι κερδοφόρο, αλλά είναι κοστοβόρο.

Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής με μοναδικά ανταλλάγματα την ηθική ικανοποίηση, την δημιουργική δραστηριότητα και την ψυχική υγεία. Δεν αναλαμβάνει ευθύνες δημόσιας ζωής. Ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στην φύση και στον άνθρωπο.

Με τον Εθελοντισμό αποκτούμε αντίληψη και δικαιώματα για τον δημόσιο χώρο.
Βελτιώνουμε την ζωή μας αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες.
Βοηθούμε τον συνάνθρωπο δημιουργώντας δεσμούς.
Αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε τις ανθρώπινες σχέσεις.
Προστατεύουμε το Περιβάλλον.
Αποκτούμε γνώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.
Χτίζουμε δεξιότητες συνεργασιών απολαμβάνοντας την κοινή προσπάθεια.
Σχεδιάζουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους.
Κατακτούμε στόχους.
Θαυμάζουμε και απολαμβάνουμε τα δημιουργήματά μας.
Προσφέρουμε θετική ενέργεια και παίρνουμε θετική ενέργεια.

Ένα δήμος οφείλει να δίνει χώρο στον Εθελοντισμό, να στηρίζει τον Εθελοντισμό, όχι όμως να τον σχεδιάζει, να τον οργανώνει, να τον εκμεταλλεύεται και να τον οικειοποιείται. Οι Εθελοντές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι εθελοντές είναι ελεύθεροι, δημιουργικοί και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι με διάθεση αυτοοργάνωσης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής συνευθύνης.