Δημοσιεύθηκε το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Στο ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 6155 Τεύχος Β’ 5 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε η αποφαση Αριθμ. οικ. 49195 ΕΞ 2022 «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο».

Το Σχέδιο περιλαμβάνει χρηματοδότηση 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς θα αλλάξει όλο το τοπίο των επικοινωνιών στην Ελλάδα. Η τεράστια διαφορά που θα ζήσουμε όλοι άμεσα είναι η χρήση video και της ποιότητας των τηλεδιασκέψεων και ο τηλεχειρισμός συσκευών και drone. Ενας δήμαρχος π.χ. θα έχει δυνατότητα ελέγχου και τηλεχειρισμού όλης της πόλης του άμεσα όπως και ειδοποίησης για παν ενδεχόμενο. Τεχνολογίες που και τώρα υπάρχουν, αλλά πολλές από αυτές απαιτούν τεράστιους όγκους δεδομένων και πολλές φορές φέρνουν προβλήματα. Όλα αυτά θα λειτουργούν όπως το σταθερό τηλέφωνο.

Η απόφαση περιλαμβάνει ένα Άρθρο μόνο

Την έγκριση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα της παρούσας.
Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο έχει ορίζοντα εφαρμογής το χρονικό διάστημα 2021-2027 και δύναται να τροποποιείται, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όποτε είναι αναγκαίο. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών και περιλαμβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ με το παράρτημα του Σχεδίου.
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/12/Απόφαση-Υπ.-Επικρ.-οικ.-49195-ΕΞ-2022-24.11.2022-ΦΕΚ-6155-05.12.2022-τεύχος-Β.pdf