Ημερίδα εκπαίδευσης αιρετών από ΚΕΔΕ και ΕΚΔΑΑ

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ: 6628/6.12.2022 Εγκύκλιος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για την συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο: «Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τους/τις Αιρετούς/ές και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από τις 09:30 έως τις 14:30, και με την οποία επιδιώκεται ένας νέος κύκλος επιμόρφωσης για τους αιρετούς των ΟΤΑ Α’ βαθμού, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Η ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ:

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα, με τίτλο: «Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ες και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Κωδικός ΟΠΣ: 80428Δ22

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, από τις 09:30 έως τις 14:30 στο αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, στην Αθήνα και η εκδήλωση θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση (πλατφόρμα Webex).
Σκοπός της ημερίδας είναι να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο επιμόρφωσης για τους αιρετούς των ΟΤΑ Α’ βαθμού μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η τεκμηριωμένη ενημέρωση τους σχετικά με τα βασικά θεματικά αντικείμενα εξειδίκευσης που αναδείχθηκαν μετά από έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, μέσω ερωτηματολογίου που διεξήγαγε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των αρμοδιοτήτων τους.

Εγκύκλιος συμμετοχής σε ημερίδα με τίτλο:
«Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους/τις Αιρετούς/ες και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και πολύπλευρων προκλήσεων της συγχρονης εποχής.

Το κεντρικό περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα διαρθρώνεται στις ακόλουκες θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται ως εξής:

-Παρουσίαση ευρυμάτων ερωτηματολογίου από την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκιών & προτεινόμενες επιμορφωτικές δράσεις
-Οικονομικά και Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ
-Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ
-Ψηφιακός Μετασχηματισμός στους ΟΤΑ
-Χρηματοδοτικοί πόροι για τους ΟΤΑ
-Κοινωνικές Δεξιότητες για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου Τομέα και των ΟΤΑ

Ομάδα – Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται σε:

-Δημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων & Αιρετούς (Αντιδημάρχους, Προέδρους φορέων δήμων, μέλη Δθμοτικών Συμβουλίων, Τοπικών Συμβουλίων και Κοινοτικών Συμβουλίων)
-Τεχνοκράτες ( Γενικούς Γραμματείσ, συμβούλους δημάρχων)
-Υψηλόβαθμα στελέχη δήμων (Προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων)
-Προέδρους και μέλη Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Παρακαλούνται τα γραφεία των Δημάρχων να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα αιρετά στελέχη και τους συνεργάτες/ισες τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του δήμου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα θα πρέπει να εγγραφούν καταρχάς στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες), στην ηλεκτρονική διεφθυνση:
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp και ακολούθως να αναζητήσουν την ημερίδα (Κωδικός 80428Δ22), στα προγράμματα του ΙΝΕΠ στο Θεματικό Τομέα «Δημόσια Διοίκησης και Διακυβέρνησης», υποβάλλοντας αντίστοιχα αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 13/12/2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνθείτε στον Οργανωτικά Υπεύθυνο, Kο Καραμανίδη Θωμά (τηλ. 2313321101, e-mail: [email protected]).

Μετά την επιλογή τους και εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή από την υπηρεσία τους (ισχύει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους), η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Ά 59) και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους από τα υπηρεσακά τους καθήκοντα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.