Πιστοποίηση κατα ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης

Τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 14001:2015 έλαβε πρόσφατα η IntelliSoft ΕΠΕ, επιβεβαιώνοντας την δέσμευση της για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου, μέσα από τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεών της σε ζητήματα περιβάλλοντος.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της IntelliSoft ΕΠΕ ελέγχθηκε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.
Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (environmental management system – EMS).

Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών που έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους οργανισμούς προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας. Η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι η ΙntelliSoft ΕΠΕ εφαρμόζει επιτυχώς ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της.

Η προσπάθεια της εταιρεία μας να προσφέρει στην κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής και αποτελεί προτεραιότητά της η οποία συνάδει με την ανάπτυξη και την τεχνολογία λογισμικού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, στην ευρύτερη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος.

Για την Intellisoft ΕΠΕ
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας