Διαδικτυακό σεμινάριο του Συμφώνου των Δημάρχων για την ενεργό κινητικότητα στις πόλεις

Το περπάτημα και το ποδήλατο αντιπροσωπεύουν τις πιο πράσινες μορφές μετακίνησης καθώς δεν παράγουν εκπομπές ρύπων. Οι γνωστοί τρόποι ως «ενεργή κινητικότητα», όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά μπορούν επίσης να κάνουν τις πόλεις πιο βιώσιμες μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση και βελτιώσουν την υγεία των πολιτών.

Σχεδιασμένο με βάση τα παραδείγματα καλών πρακτικών, ένα διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από το Covenant of Mayors for Climate & Energy – Europe (Σύμφωνο των Δημάρχων) στοχεύει να αντιμετωπίσει πολλές πτυχές του πολεοδομικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την ενεργό κινητικότητα, από τη συμμετοχή των πολιτών έως την ανακατανομή των δημόσιων χώρων, τον προσεγμένο σχεδιασμό σε περιοχές κατάλληλες για ολόκληρο τον πληθυσμό και τις προσεγγίσεις παρακολούθησης βάσης δεδομένων για τη βελτίωση της χάραξης μιας πολιτικής.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2023 από τις 11:00 έως τις 12:30 (CET).

Βρείτε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εδώ.

Εγγραφείτε εδώ.