Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη για την Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) 2022-2025.

Ορισμός Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.)
1.Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) αποτελεί παρέμβαση στρατηγικής σημασίας που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

2. Βασικοί στόχοι του Ε.Σ.Α. αποτελούν:
α. η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
β. η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και
γ. η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

3. Το Ε.Σ.Α. υλοποιείται με συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ