Επικαιροποίηση σχεδιασμού έναντι κινδύνων – Γενικά Σχέδια και εγκύκλιοι β’ εξαμήνου έτους 2022

Στο πλαίσιο αναβάθμισης – επικαιροποίησης του σχεδιασμού της χώρας έναντι κινδύνων, σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προχώρησε κατά το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους στην έκδοση των κάτωθι Γενικών Σχεδίων:


Της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)
Της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022)
Της 2ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων (ΜΑΪΟΣ 2022)
Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, εκδόθηκαν οι κάτωθι νεότερες εγκύκλιοι:
Κατευθυντήριες ο
δηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service για την άμεση χαρτογράφηση εκτάσεων που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)
Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την λήψη και διαχείριση των «Προσαρμοσμένων στην Ελληνική Γλώσσα Μηνυμάτων Προειδοποίησης Τσουνάμι» του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)
Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων. Θεσμικό πλαίσιο, ρόλοι αρμοδιότητες φορέων (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)
Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κήρυξη Περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 25 Ν. 4662/2020 ΦΕΚ Α΄ τ. 27) (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022)
Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, σύμφωνα με το οποίο οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα προγραμματίσουν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 20.12.2022 τις ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) των Δήμων με θέμα την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022).