Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια σε Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ και της ΚΕΔΕ

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ», ήταν το θέμα της παρέμβασης του προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Δημήτρη Μαραβέλια, σε Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, με αντικείμενο «το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους Αιρετούς και τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, στο ξεκίνημα της παρέμβασής του, αναφέρθηκε στο σημαντικότερο κεφάλαιο, όπως το χαρακτήρισε, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της (οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των Δήμων).

«Ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να διαθέτει και ικανό αριθμό εργαζομένων αλλά και εργαζόμενους με ποιοτική επάρκεια, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους αλλά και να επιτευχθούν οι στόχοι. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως γι΄ αυτό είναι, η συστηματική ενημέρωση και η επιμόρφωση των στελεχών των Δήμων αλλά των αιρετών. Γεγονός που δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζεται ανεξάρτητα από τα προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της σύγχρονης Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης. Για το λόγο αυτό η ΕΕΤΑΑ, ανταποκρινόμενη για μια ακόμη φορά στο ρόλο της, ολοκλήρωσε ένα τέτοιο Πρόγραμμα που αφορά στην «Απλούστευση και Προτυποποίηση των Διαδικασιών των ΟΤΑ και σύντομα θα ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι», είπε ο κ. Μαραβέλιας.

Ενώ τόνισε ότι, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποτελεί μια σταθερά και διαρκή διαδικασία. «Η ενημέρωση και η επιμόρφωση των αιρετών και των υπαλλήλων των Δήμων πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Τ.Α. Με τη σειρά της, η πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υποδομών – θεσμών – δομών – λειτουργιών – μεθοδολογιών διοίκησης – πολιτικών και προγραμμάτων»).

Όσον αφορά στο ρόλο που καλείται να παίξει η ΕΕΤΑΑ στο συγκεκριμένο πεδίο, ο κ. Μαραβέλιας ενημέρωσε ότι, η Εταιρία δραστηριοποιείται διαχρονικά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις δράσεις του ΕΚΔΔΑ.