Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ΕΚΔΔΑ η γραπτή online εξέταση για την επιλογή των νέων Επιτελικών Στελεχών

Το ΕΚΔΔΑ, ως βασικός φορέας εκπαίδευσης και καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, πραγματοποίησε με επιτυχία το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022, γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση για την επιλογή υπαλλήλων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το νέο Ειδικό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών». Έτσι λοιπόν εξελίσσεται και υλοποιείται δυναμικά ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη για ουσιαστική μεταρρύθμιση και ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης ειδικά σε νευραλγικές θέσεις.

Σύμφωνα με το νόμο για το Επιτελικό κράτος, οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο, με διεθνή τεχνογνωσία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να καλυφθούν 315 νευραλγικές θέσεις Επιτελικών Στελεχών τριών ειδικοτήτων (Νομοτέχνες, Αναλυτές Δημόσιων Πολιτικών και Αναλυτές Ψηφιακών Πολιτικών) στα Υπουργεία και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση αξιοποιήθηκαν, στην εξ αποστάσεως γραπτή δοκιμασία, τα πλέον σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για την επιτυχή υλοποίηση της καινοτόμου διαδικασίας εξέτασης και επιτήρησης, η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη, παρείχε ενημέρωση στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, καθώς και τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν 650 υποψήφιοι, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής που σχεδιάστηκε με ειδική μεθοδολογία από διεθνείς εμπειρογνώμονες, το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public–INSP, πρώην École Nationale d’ Administration-ΕΝΑ) και την υποστήριξη της DG REFORM (Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Συγκεκριμένα, εντός δίωρης εξέτασης, οι υποψήφιοι απάντησαν σε εκατό ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες αναλύονται σε εικοσιπέντε ερωτήσεις γενικής φύσης και σε εικοσιπέντε ερωτήσεις ανά ειδικότητα (Νομοτέχνη, Αναλυτή Ψηφιακών Πολιτικών και Αναλυτή Δημόσιων Πολιτικών), με ειδικό συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με την ειδικότητα.
Έμπειρα στελέχη του ΕΚΔΔΑ υποστήριξαν την εξοικείωση των υποψηφίων με την πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εξέτασης. Συγκεκριμένα, στο ΕΚΔΔΑ λειτούργησε με υποδειγματικό τρόπο υπηρεσία υποστήριξης ερωτημάτων (Help Desk) και τηλεφωνικό κέντρο (Call Center) καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε Ιστότοπος στον οποίο είχε αναρτηθεί «Υλικό για Υποψηφίους» με το βίντεο εξοικείωσης με τη διαδικασία, καθώς και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι, πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης, είχαν απεριόριστο αριθμό δοκιμών στο περιβάλλον εξέτασης με συνεχή τεχνική υποστήριξη, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων της γραπτής εξέτασης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα εκδοθεί ο πίνακας των δυνητικά επιτυχόντων εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσει η αποστολή δικαιολογητικών εκ μέρους των επιτυχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του προγράμματος, προκειμένου να κυρωθεί ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων.