Ανασκόπηση των κυριότερων αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 19-25 Δεκεμβρίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε με εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι, με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις», ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν στην οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Την εβδομάδα που μας πέρασε εγκρίθηκε επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη επιχορήγηση 25.000.000,00 € στους Δήμους, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Όπως διευκρινίστηκε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ μια απόφαση ΦοΔΣΑ περιμένει η ΚΕΔΕ για να προσφύγει στο ΣτΕ για το τέλος ταφής.

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου αποσαφήνισε επίσης ότι για την απόφαση του ΣτΕ που χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την διάταξη της σύνθεσης των Επιτροπών, οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι Νόμιμες.

Συνεδρίασε το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Η ΚΕΔΕ κατέθεσε και τις παρατηρήσεις της για την κατανομή αρμοδιοτήτων στο Σχέδιο Νόμου «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»

Παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 για τους Δήμους.

Δόθηκε και παράταση στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεις των δήμων για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τους διατάξεις του ΠΔ 99 2017.

Με τροπολογία που κατετέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και με τίτλο: «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι) και άλλες διατάξεις», θεσπίζεται Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας.

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ δύο απόφασεις για την Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα.

Βγήκε και η κατανομή 21.000.000,00 €, από το ΤΑΠ στους Δήμους

Όπως βγήκε και η κατανομή 24.000.000,00€ από το Τέλος Διαφήμισης

Πολύ σημαντικό Οδηγό χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ.

Ο ΥπΕς. κ. Μ Βορίδης όρκισε τους Ειδικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Και τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε δημοσιεύθηκε ένα πολύ σημαντικό υπόμνημα για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.