Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων 26-31 Δεκεμβρίου 2022

Την εβδομάδα που μας πέρασε δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες της Απογραφής 2021 και είχαμε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή των εκλογικών εδρών.

Βγήκε και καθαρογραμμένη η απόφαση του ΣτΕ για την σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων.

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει ότι, για τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Εκδόθηκε και η καθιερωμένη πια απόφαση για την Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως 31 Ιουνίου.

Δόθηκε και παράταση μέχρι 31/12/2023 για τις Παιδικές Χαρές του Φιλόδημος ΙΙ.

Όπως βγήκαν και επιπλέον 6 εκατομμύρια για τις σχολικές καθαρίστριες.

Υπεγράφη και η ΚΥΑ για την ένταξη των πρώτων έργων σε 59 Δήμους συνολικού προϋπολογισμού 196.917.118,72 ευρώ, για την Πρόσκληση «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας».

Όμως είχαμε και τροποποιήσεις και δεσμεύσεις για την χρηματοδότηση της Οδικής Ασφάλειας.

Βγήκαν και 5 εκατομμύρια στους Δήμους για δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και είχαμε και 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την ευζωία ζώων, ενώ ακολούθησαν και δηλώσεις από Πέτσα και Παπαστεργίου για τις χρηματοδοτήσεις.

Βγήκε και Εγκύκλιος για τα κωλύματα στις τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

Όπως Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η απόφαση για την «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

Και τέλος βγήκε και νέα εγκύκλιος για την Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων.