Συνεδρίαση για εκλογή νέου Προέδρου στο Περιφερειακό της Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, πρόκειται να συνεδριάσει δια ζώσης την Κυριακή, 08-01-2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα), με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης :
«Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (άρθρα 165, 166 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν)».

Η απόφαση της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθεί στον εξής σύνδεσμο:
https://bit.ly/3WPlYqT
Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/3268AYf