16 – 17 Μαρτίου το Cities Forum 2023

Το Cities Forum 2023 είναι μια διετής εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. To 5o forum θα διεξαχθεί με θέμα «Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις». Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς η πολιτική συνοχής, καθώς και άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο έξυπνες, ψηφιακές, κυκλικές και κλιματικά ουδέτερες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με την αστική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό. Εκτός από τις συζητήσεις μεταξύ των ανώτερων υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, θα υπάρχουν εκθεσιακά περίπτερα από βασικούς ευρωπαϊκούς αστικούς φορείς, εργαστήρια, επιτόπιες επισκέψεις και ευκαιρίες δικτύωσης. Στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσεων στις κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.

Ένα νέο εργαλείο για την υποστήριξη των πόλεων

Καθώς η ΕΕ είναι μια από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές στον κόσμο, η εστίαση περισσότερων πόρων στην ανάπτυξη των πόλεων είναι ζωτικής σημασίας. Τουλάχιστον το 8 % των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) διατίθεται για επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του Cities Forum 2023 θα είναι η επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) ενός νέου μέσου πολιτικής συνοχής για την υποστήριξη των πόλεων όλων των μεγεθών για την υλοποίηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και για τη διασφάλιση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Το φόρουμ θα φιλοξενήσει την πρώτη πανευρωπαϊκή εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του EUI.

Το EUI παρέχει έως και 80 % άμεση συγχρηματοδότηση και έως και 5 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για την υποστήριξη Καινοτόμων Δράσεων στις πόλεις. Βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε το 2014-20 με τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα URBACT III και σκοπεύει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα βοηθώντας τις πόλεις να αναπτύξουν πολιτικές, να αυξήσουν τις δυνατότητές τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν τη γνώση.

Μια πιο προσεκτική ματιά στις πολιτικές

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ανανεωμένο Urban Agenda για την ΕΕ (ΗΑΕΕ) και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για κοινωνική ένταξη, τα μέτρα για την πρόληψη του διαχωρισμού και τη διασφάλιση της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων και της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο θα συζητηθούν σε δύο ειδικά εργαστήρια.

Οι συνεδρίες

Κάθε συνεδρία θα επικεντρώνεται σε έναν από τους τέσσερις τίτλους του φόρουμ:
πράσινες και δίκαιες πόλεις,
καινοτομία και ανάπτυξη ικανοτήτων,
διακυβέρνηση και στρατηγικά πλαίσια και
χρηματοδότηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στο Πράσινες και δίκαιες πόλεις, θα συζητήσουν τις πράσινες πόλεις αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συστημική αλλαγή με την αντιμετώπιση της δίδυμης μετάβασης και την ένταξη μεταναστών, προσφύγων και περιθωριοποιημένων ομάδων. Μια ομάδα ανώτατων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοτικών και εθνικών εκπροσώπων θα εξετάσει τρόπους για την αποτελεσματική χρήση των ευκαιριών της ΕΕ και την τοπική εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το εργαστήριο για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus θα επισημάνει έργα που ενσωματώνουν επιτυχώς στόχους βιωσιμότητας και ενσωμάτωσης.

Η έναρξη της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί ως μέρος του μπλοκ συνόδων για την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν επίσης περισσότερα σχετικά με τις επερχόμενες δραστηριότητες που θα προταθούν στο πλαίσιο του EUI καθώς και σχετικά με την υποστήριξη προς τα ΗΑΕΕ. Θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια με αυτά τα θέματα: πώς οι πόλεις μπορούν να δημιουργήσουν ικανότητα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του EUI και καινοτομία στις πόλεις. Το τελευταίο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν παράγοντες που προάγουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, όπως η χρηστή διακυβέρνηση και η πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων.

Ο τομέας Διακυβέρνηση και στρατηγικά πλαίσια θα περιλαμβάνει μια συνεδρία για τη διεθνή συνεργασία για να εμπνεύσει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν για καλές πρακτικές που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής και Περιφερειακής Συνεργασίας. Μια δεύτερη συνεδρία θα συζητήσει την επόμενη γενιά εταιρικών σχέσεων των ΗΑΕ. Δύο επιπλέον εργαστήρια στο πλαίσιο αυτού του τίτλου θα διερευνήσουν λειτουργικούς τομείς στην ΕΕ και τον ρόλο των μικρομεσαίων πόλεων.

Τέλος, το φόρουμ θα ασχοληθεί με το θέμα της χρηματοδότησης με μια συζήτηση μεταξύ των δημάρχων της ΕΕ σχετικά με την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και την ανάκαμψη του COVID-19, και ένα εργαστήριο για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε περιόδους κρίσης.

Τορίνο: ένα μοντέλο επανεφεύρεσης

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εξερευνήσουν την πόλη υποδοχής, το Τορίνο, ένα μοντέλο για το πώς οι πόλεις μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Κάποτε ήταν κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας που έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία του 1960. Η πετρελαϊκή κρίση προκάλεσε μείωση της περιουσίας και του πληθυσμού της πόλης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Έκτοτε έχει επαναπροσδιοριστεί ως κέντρο πολιτισμού, επιχειρήσεων και καινοτομίας.