Πως λειτουργεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις απαλλοτριώσεις

Τον μηχανισμό και τους όρους με τους οποίους λειτουργεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο θέμα των απαλλοτριώσεων ανέπτυξε ο πρ. Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο πρ Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος. 

Παρ΄ότι η εκδήλωση αφορούσε την πρόθεση του δήμου Αγίας Παρασκευής για την απαλλοτρίωση οικοπέδου όπου βρίσκεται παλιό σχολείο, σε μια εποχή όπου οι αστικοί δήμοι πιέζονται αφόρητα για την εξασφάλιση δημόσιων χώρων κοινής ωφέλειας και υποδομές, η παρουσίαση – ανάλυση του κ. Βαρλαμίτη αφορά όλους τους δήμους.

Όπως εξήγησε ο κ. Βαρλαμίτης, ο μηχανισμός των  απαλλοτριώσεων έχει διαμορφωθεί με το ΠΔ 169/2013 με το οποίο μπήκαν μερικοί περιορισμοί για να μην παρεμβαίνει το Ταμείο με αθέμιτο στον ανταγωνισμό. Το ΤΠΔ χρηματοδοτεί βασικά έργα υποδομών που δεν ενδιαφέρουν το εμπορικό τραπεζικό σύστημα.

Ο πρ Πρόεδρος του Ταμείου διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση ο Δήμος πρέπει να ζητήσει προσφορές από όλη την τραπεζική αγορά και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα.

Το Ταμείο  θα απαντήσει δίνοντας τους όρους χρηματοδότησης αφού εξετάσει την δανειοληπτική ικανότητα του δήμου αλλά και τις δυνατότητες που του επιτρέπει το ΠΔ

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτεί αγορές ακινήτων, αλλά μόνο απαλλοτριώσεις και αποτελεί προϋπόθεση να γίνει κάποιο έργο ώστε να υλοποιηθεί ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και μάλιστα με χρονικούς περιορισμούς.  

Ο κ. Βαρλαμίτης επεσήμανε ότι το Ταμείο καθώς είναι ο φορέας που υλοποιεί τις απαλλοτριώσεις, διαθέτει το πλεονέκτημα να έχει εξειδικευμένο νομικό τμήμα με τεράστια εμπειρία που μπορεί να λειτουργήσει και συμβουλευτικά προς τις υπηρεσίες των δήμων.

Τέλος ανέλυσε και τον μηχανισμό των επιτοκίων. 

Δείτε τις λεπτομέρειες  στο video.