Οδηγός καταγραφής του νομοθετικού έργου

Με έναν εύχρηστο και πρακτικό Οδηγό καταγραφής του νομοθετικού έργου που παρήγαγε η Βουλή το 2022 κυκλοφορεί το νέο, 56ο τεύχος, του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής. Στις 100 σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση 131 Νομοσχεδίων και Διεθνών Συμβάσεων που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή κι έγιναν Νόμοι του Κράτους το 2022.
Ειδικότερα, στην αρχή του Οδηγού ο αναγνώστης θα βρει συνοπτικούς πίνακες με όλα τα ψηφισθέντα Νομοσχέδια και τις Διεθνείς Συμβάσεις ανά μήνα.
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των Νομοσχεδίων που ψηφίσθηκαν θεματικά, δηλαδή αλφαβητικά ανά Υπουργείο και με κατεύθυνση από τα προσφάτως ψηφισθέντα προς τα παλαιότερα.
Ειδικότερα ο αναγνώστης θα βρει:

  • Τα κείμενα των νόμων (αιτιολογικές εκθέσεις, άρθρα κ.ο.κ.), τις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν, καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο αυτοί δημοσιεύθηκαν
  • Τα πρακτικά των συζητήσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής
  • Τα βίντεο των σχετικών συνεδριάσεων τόσο στις Κοινοβουλευτικής Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.
    Στο τελευταίο μέρος του Οδηγού καταγράφονται ανά Υπουργείο όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις συνοδευόμενες από τα τελικά κείμενα ψήφισης στην Ολομέλεια.
    Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκληρωμένη συγκέντρωση και παρουσίαση σε έναν ενιαίο Οδηγό όλων των πληροφοριών και πρωτογενών στοιχείων που υπάρχουν στα αρχεία της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση ενός Νομοσχεδίου, ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμα, φιλικά και χρηστικά για τον ενδιαφερόμενο πολίτη.