Τροπολογία για τις Επιτροπές των Δήμων

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Π ολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα” σχετικά με την λειτουργία των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής.

Η τροπολογία αφορά την θητεία των επιτροπών που γίνει ετήσια και μια σειρά αρμοδιοτήτων που επανέρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η διάταξη της θητείας θα ισχύσει για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου

Δείτε εδώ την τροπολογία