Παρουσιάστηκε το νέο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Νέους πιο φιλόδοξους στόχους για όλο το φάσμα των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης θέτει το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που παρουσιάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ο στόχος για το μερίδιο των ΑΠΕ στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής αναπροσαρμόζεται στο 80% από 65% που προέβλεπε το προηγούμενο ΕΣΕΚ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το 2030 που αυξάνεται στα 28GW από τα 19GW που είναι σήμερα.
Στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ περιλαμβάνονται και οι υδροηλεκτρικοί – αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί που προβλέπεται να αθροίζουν σε ισχύ τα 4GW μέχρι το 2030. Στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ ο στόχος για τα υδροηλεκτρικά ήταν στα 3,9GW.

Ο στόχος ως προς τις ΑΠΕ αναμένεται να γίνει με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των αιολικών και των φωτοβολταϊκών ετσι η εγκατεστημένη ισχύς τους θα πρέπει να αγγίζει τα 24GW, έναντι 15,1GW που προέβλεπε το υφιστάμενο ΕΣΕΚ.

Η αύξηση του στόχου για τις ΑΠΕ οδηγεί σε αναθεώρηση προς τα πάνω και του στόχου για την αποθήκευση ενέργειας. Έτσι στο νέο ΕΣΕΚ προβλέπονται φιλόδοξοι στόχοι για τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες μέχρι το τέλος του 2030 θα πρέπει να φτάσουν τα 8GW έναντι 1,5 GW που προβλέπει το υφιστάμενο ΕΣΕΚ.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει τη συνεχή μείωση της κατανάλωσής του μέχρι το 2030, χωρίς αυτό να σημανει ότι δε θα έχουν χώρο οι νέοι σταθμοί φυσικού αερίου που δρομολογούνται ή ξεκινούν να λειτουργούν. Και αυτό διότι η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνει τις ανάγκες για ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο για τη στοχαστικότητα των πράσινων μονάδων ηλεκτρισμού.

Τέλος στο νέο ΕΣΕΚ τίθενται πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροκίνηση, την ψύξη θέρμανση με χρήση ηλεκτρισμού (αντλίες θερμότητας) αλλά και για την ενεργειακή εξοικονόμηση.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μετά την παρουσίαση της πρότασης για το νέο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ δήλωσε:
«Με βασικό στόχο την απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και κριτήριο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η Κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το νέο προτεινόμενο ΕΣΕΚ, είναι δομημένο με τρόπο που δίνει υπεραξία στην ελληνική οικονομία και εγχώρια προστιθέμενη αξία, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης ενώ, με τον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου, θα επιτύχουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Είμαι βέβαιος ότι, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, το νέο ΕΣΕΚ με την τελική του μορφή, θα γίνει ένα όχημα για το πράσινο μέλλον της χώρας μας. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα η Ελλάδα προχωρά μπροστά για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη μετάβαση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Φιλοδοξούμε να είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα καταθέσουμε το ΕΣΕΚ στην Ευρώπη».