Εκγύκλιος για τις κρατήσεις στην επικουρική ασφάλιση

Εγκύκλιο απέστειλε ο e-ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες του Δημοσίου και στους ΟΤΑ με την οποία παρέχονται οδηγίες για την υπαγωγή και απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των τακτικών/ μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η εισφορά επικουρικής ασφάλισης ανέρχεται στο 6,5% με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα.

Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι από 01/01/2022 στο Δημόσιο, οι οποίοι προγενέστερα ασφαλίστηκαν ως μη μισθωτοί/ ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν υπάγονται από 01/01/2022 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. καθόσον δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι υφίσταται ασφάλιση στο Κλάδο Σύνταξης μέχρι την 31/12/2021 με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. παραμένουν τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α (τ. ΕΤΕΑΕΠ) αντίστοιχα.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο.