Εκπαίδευση και πιστοποίηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην Ακαδημία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας

Με δύο παράλληλες δράσεις ο Δήμος Πεντέλης εκπαιδεύει και στη συνέχεια πιστοποιεί τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους δημότες. Ειδικότερα:


• 60 περίπου εθελοντές πολιτικής προστασίας του Δήμου Πεντέλης, θα συμμετέχουν στη Ακαδημία Στελεχών Πολιτικής Προστασίας που οργανώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν ως στελέχη πολιτικής προστασίας. Θα αποκτήσουν ταυτότητα του Υπουργείου, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη και τους παρέχεται σημαντική υλική υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Υπουργείου, έχει στόχο να ενδυναμώσει το θεσμό του εθελοντισμού στην χώρα και να δημιουργήσει νέες συνθήκες λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων. Παράλληλα, θέτει προϋποθέσεις για τη λειτουργία, την οργάνωση και την πιστοποίηση τους, προϋποθέσεις που καλύπτει πλέον ο Δήμος Πεντέλης.

• Επίσης την περασμένη Κυριακή 22/1 ξεκίνησε στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης η εκπαίδευση, από τον Επικεφαλής Ανθυποπυραγό Νικόλαο Λιάκο, 20 εθελοντών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περί Πολιτικής Προστασίας που διοργάνωσε ο Δήμος.
Η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά:
«Στόχος μας είναι να έχουμε εθελοντές καλά εκπαιδευμένους και με πιστοποιημένες δεξιότητες. Έτσι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη μαζική συμμετοχή των εθελοντών μας στην επιμόρφωση στελεχών που οργάνωσε η Ακαδημία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έτσι πετυχαίνουμε στην πράξη την αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας των εθελοντών μας και την ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος στο Δήμο μας. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Δρομολογούμε απόκτηση νέου εξοπλισμού, τόσο από πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, όσο και από νέες δωρεές. Θέλουμε η εθελοντική ομάδα μας, σε συνεργασία με το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου και τον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό, να συνεργάζονται ομαλά και να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στους συμπολίτες μας.
Ο Επικεφαλής του εθελοντικού Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Χάρης Νικολέτος από την πλευρά του τόνισε:
«Η συμμετοχή 60 σχεδόν εθελοντών από το Δήμο μας στην εκπαίδευση, η λειτουργία του γραφείου στο ΝΙΕΝ άμεσα και η ενίσχυση σε οχήματα, είναι σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για ένα έργο συνεχές, το οποίο υλοποιείται και θα συνεχίσει να υλοποιείται σε βάθος χρόνου».