Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κατανομή εδρών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 13 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμ- βρίου 2021 γενικής απογραφής.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την κατανομή εδρών