Επιπλέον 300 εκ ευρώ για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Σύμβαση χρηματοδότησης, ύψους 300 εκ. ευρώ, για την πρόσθετη χρηματοδοτική κάλυψη των έργων «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υπεγράφη σήμερα, στην Αθήνα, από τον επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων Ελλάδας και Κύπρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ιωάννη Καλτσά και την Αν. Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Χριστίνα Γιοβάνη.


Το ποσό αυτό θα προστεθεί στην ιδίου ποσού χρηματοδότηση από πόρους του Τ.Π.&Δανείων, ώστε το συνολικό ποσό να διατεθεί για τη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, μέχρι σήμερα, το Τ.Π.&Δανείων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω εθνικού προγράμματος, έχει προβεί στην συνομολόγηση χρηματοδοτικών συμβάσεων με Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 720 εκ. ευρώ, και έχουν εκταμιευθεί άνω των 470 εκ. ευρώ.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επαναβεβαιώνουμε την εποικοδομητική συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, στοχεύοντας σε επενδύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συνεργασίας μας και το Ταμείο έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς στις εκταμιεύσεις των δανείων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Εξάλλου, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της νέας μας πλατφόρμας e-Loans, με την οποία ψηφιοποιείται για πρώτη φορά η διαδικασία χορήγησης δανείων στους ΟΤΑ. Παράλληλα, υλοποιείται ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού, το οποίο αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του και στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς», δήλωσε η Αν. Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Χριστίνα Γιοβάνη.

Από την πλευρά του ο κ. Καλτσάς τόνισε ότι «Η νέα επένδυση και η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια θα ενισχύσουν την αστική ανάπλαση και τις βιώσιμες υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα προσελκύσουν επιχειρήσεις και τουρισμό. Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία συνομολογήθηκε το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Αντώνης Τρίτσης». Το Τ.Π.&Δανείων έχει ήδη υποβάλει στην ΕΤΕπ περισσότερα από 250 επενδυτικά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, συνολικού κόστους άνω των 400 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ συνέδραμε το Τ.Π.&Δανείων στη στήριξη τοπικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού, των λυμάτων και των αποβλήτων, της οδικής ασφάλειας και της κλιματικής ανθεκτικότητας, της αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, καθώς και στην υλοποίηση μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του COVID-19. Η νέα μας επένδυση επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, την εξαιρετική συνεργασία των ελληνικών αρχών με την αρμόδια για την Ελλάδα Ομάδα Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ και αποδεικνύει τη διαρκή, ισχυρή, θετική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

To Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δανείων) είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης και αποκλειστικής φύλαξης και διαχείρισης κάθε είδους παρακαταθήκης.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της.