ΑΦΗΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η ΑΦΗΣ οργανώνει το μοναδικό εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και βάσει του άρθρου 27 Ν. 4819/2021, είναι αρμόδιο για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη συλλογή των αποβλήτων, με σκοπό την ανακύκλωσή τους και την συμμετοχή στην Κυκλική Οικονομία.

Η «NoWaste21» είναι μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός φορέας και πραγματοποιεί σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα», για το οποίο έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, και την αύξηση της ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών, η ΑΦΗΣ συνεργάζεται με την NoWaste21 για την εκπαίδευση των μαθητών στην Κυκλική Οικονομία και την επιβράβευσή τους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Επικοινωνήστε με την NoWaste21, στο [email protected] ή [email protected] για να ενταχθεί το σχολείο σας στις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα», και ενημερωθείτε για την επιβράβευση των δασκάλων, μαθητών και σχολείων στην ιστοσελίδα https://www.afis-kinigoi.gr/