Re – Battery A.E.: Διαχειρίση του επικίνδυνου απόβλητου συσσωρευτών Pb, Li-Ion, Ni-MH οχημάτων και βιομηχανίας

Η Re – Battery A.E., είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)» που διαχειρίζεται  το επικίνδυνο απόβλητο συσσωρευτών PbLiIonNiMH οχημάτων και βιομηχανίας

Η Re – Battery A.E., λειτουργεί από το 2011 και ανανέωσε την έγκρισή της την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ την 12.06.2020 για τα έτη 2020-2025

Στα 11 χρόνια λειτουργίας της έχει διαχειριστεί περισσότερο από 114.000 τν αποβλήτου συσσωρευτών.

Η ομάδα της αποτελείται, από ανθρώπους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση όλων των συνεργαζόμενων εταιριών. Λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Τεχνικού και Στρατηγικής Ανάπτυξης Συμβούλου Re.DePlan AE, www.redeplan.gr.

Μια ιδανική μίξη γνώσεων και εμπειριών που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα με γνώσεις και εμπειρίες που απορρέουν από την πολύχρονη αναγνώριση και εμπλοκή στο διοικητικό γίγνεσθαι στους θεσμούς της Ελληνικής Επικράτειας και στην διαθεματική οργάνωση του «επιχειρείν», συνθέτουν την  διοικητική σύνθεση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΕΔ –ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Re-Battery A.E.

Ποιοι συμμετέχουν στην ReBattery:

 • 213 Υπόχρεοι Παραγωγοί/Εισαγωγείς
 • 54 Αδειοδοτημένοι Συλλέκτες
 • 35 Διαλυτήρια οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
 • 25 Διαλυτήρια οχημάτων τέλους κύκλου ζωής με άδεια δευτερογενούς αποθήκευσης
 • 13 Εταιρίες δευτερογενούς αποθήκευσης
 • 5 Εταιρίες Ανακύκλωσης

  Εισαγωγείς συσσωρευτών – Υπόχρεοι

Οι εταιρείες που εισαγάγουν ή  κατασκευάζουν συσσωρευτές, είναι οι υπόχρεοι των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι παραπάνω πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται από τον Ε.Ο.ΑΝ και να αποδίδουν την χρηματική εισφορά/περιβαλλοντικό τέλος που εισπράττουν κατά την πώληση των προϊόντων τους από τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους και την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας καθορίζονται με συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των δύο μερών.

Το 100% των εισαγωγέων αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εμπιστεύονται τη Re-Battery για τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών PbLiIon & NiMH.

 • Συλλέκτες

Οι Συλλέκτες αποβλήτων συσσωρευτών μπορούν να συμβληθούν, ως συνεργάτες, με την Re-Battery Α.Ε. υπογράφοντας συμβάσεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας των δύο μερών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπογραφή της σύμβασης υπαγορεύουν οι συλλέκτες:

 • Να είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών.
 • Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τη σχετική με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Να διαθέτουν όχημα συλλογής και μεταφοράς συσσωρευτών, το οποίο θα πληροί τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις μεταφοράς χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Οι εκάστοτε οδηγοί του/ των οχημάτων θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικών κατά ADR.
 • Να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε ενδεχόμενο ατύχημα.
 • Να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν τις ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μόνο από και σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
 • Επιχειρήσεις δευτερογενούς αποθήκευσης συσσωρευτών

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Α.Ε.Α.). Tα οποία συμπληρώνονται από τους συλλέκτες κατά την παραλαβή του αποβλήτου και αποστέλλονται στην Re-Battery για έλεγχο και καταγραφή.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια δευτερογενούς αποθήκευσης συσσωρευτών συμβάλλονται με την Re-Battery A.E. υπογράφοντας συμβάσεις που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών,προσκομίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

 • Ανακυκλωτές συσσωρευτών

Οι Aνακυκλωτές που διαθέτουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι κάτοχοι σε ισχύ όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να συμβληθούν, ως συνεργάτες, με την Re-Battery Α.Ε.  Οι λεπτομέρειες συνεργασίας των ανακυκλωτών με την Re-Battery A.E. ορίζονται από τις συμβάσεις. 

 • / Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής & Δευτερογενούς Αποθήκευσης

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής μπορούν να συμβληθούν με την Re-Battery A.E. υπογράφοντας συμβάσεις που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, και είναι κάτοχοι σε ισχύ όλων των απαιτούμενων αδειών και εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, όπου απαιτείται.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της Re-Battery

Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας της Re-Battery A.E.:

 • Θεσμοποιούν τη συλλογική λειτουργία
 • Προστατεύουν τον Φορέα και τα προσαρτώμενα σ’ αυτόν πρόσωπα από ενέργειες απέχουσες από την κείμενη νομοθεσία και δεοντολογία!
 • Αναδεικνύουν και προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της μειοψηφίας
 • Αναδεικνύουν τη διαφάνεια ως πρώτιστη αξία στη λειτουργία των συλλογικών θεσμών
 • Περιστρέφονται γύρω από το κέντρο προσοχής και δραστηριοποίησης του Φορέα που δεν είναι άλλο από την υψηλή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Η Re-Battery A.E. στηρίζεται:

 • στην περιβαλλοντική ευαισθησία των λειτουργών της
 • στην υιοθέτηση επιλογών με κριτήριο την ηθική προτεραιότητα
 • στην αποτελεσματική οργάνωση με ευελιξία, διαφάνεια και αποδοτικότητα
 • στην εδραίωση ενός κλίματος αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συντελεστών της ανακύκλωσης
 • στην αναζήτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών
 • στην δημιουργική άμιλλα μεταξύ των Συστημάτων

Το μήνυμά της Re-Battery

 • Επενδύουμε στην Ανάπτυξη
 • Συσσωρεύουμε Γνώση
 • Διαχειριζόμαστε με Σύστημα

Η Re-Battery διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και 14001:2015 «Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης».