Σε Δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για το Πόθεν έσχες

Σε Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων»

Τέθηκε από 30.1.2023, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 13.2.2023.
την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16805