Οδηγίες γα το ψύχος από την ΠΟΕ ΟΤΑ

Οδηγό εξέδωσε και απέστειλε η ΠΟΕ ΟΤΑ στους εργαζόμενους σε δήμους και περιφέρειες για τα μέτρα προστασίας και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών

Στο οδηγό περιγράφονται τα πρώιμα συμπτώματα της υποθερμίας, οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρασχεθούν, τα συμπτώματα από κρυοπαγήματα και τα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Τονίζεται η αναγκαιότητα του συντονισμού μεταξύ εργαζομένων (Επιτροπή Υ.Α.Ε., Δ.Σ. Εργαζομένων), Δημοτικής Αρχής, αρμοδίων Υπηρεσιών και Ιατρού Εργασίας καθώς και Τεχνικού Ασφαλείας για αποτελεσματικό και ασφαλές σχέδιο αντιμετώπισης.

Τονίζεται ιδιαίτερα η αποφυγή κάθε συγχρωτισμού πολλών εργαζομένων και ειδικά σε κακώς αεριζόμενους χώρους (λόγω της προσπάθειας αποφυγής του ψύχους), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη μετάδοση και διασπορά της COVID-19 μεταξύ του προσωπικού.

Κατεβάστε από εδώ τις οδηγίες