Διοργάνωση ημερίδας για την χρήση του Buildind Information Modeling (ΒΙΜ) στις κατασκευές

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», σε συνεργασία με τη DG REFORM και τον ανάδοχο του έργου RwC, διοργανώνει μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με τη χρήση του Buildind Information Modeling (BIM) στις κατασκευές.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 1-3 και 15-17 Μαρτίου, η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη του ευρύτερου μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΙΜ αποσκοπεί στην προώθηση χρήσης ΒΙΜ μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και την ενημέρωση μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες του.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα τω εκπαιδεύσεων περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Βασικές αρχές ΒΙΜ ( ISO 19650, οφέλη και δυνατότητες του ΒΙΜ_
  • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της μελέτης του έργου
  • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της κατασκευής του έργου
  • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της διαχείρισης του έργου
  • Παρουσίαση των τυποποιημένων εγγράφων απαιτήσεων ΒΙΜ (ΟΙR, EIR,AIR)