Caterpillar: Ανάλυση δεδομένων

Οι ψηφιακές ανακαλύψεις έχουν διευκολύνει την επικοινωνία, τη δουλειά μας και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Μπορείτε πλέον να φανταστείτε να κάνετε τη δουλειά σας ή να διευθύνετε ένα νοικοκυριό χωρίς πρόσβαση σε υπολογιστές ή έξυπνες συσκευές;

Οι πελάτες της Caterpillar δεν διαφέρουν. Χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν τα στοιχεία Cat  σε λειτουργία με μέγιστη παραγωγικότητα και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Η χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 24/7 και του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) τους βοηθά να κάνουν ακριβώς αυτό.

Το τμήμα της Cat Digital Analytics Daniel Reaume αποτελείται από  μια ομάδα επιστημόνων δεδομένων που καταγράφουν και αναλύουν τις «φωνές» των προϊόντων της Caterpillar. Χρησιμοποιούν αυτές τις ανακαλύψεις για να κάνουν τον εξοπλισμό της Caterpillar πιο αξιόπιστο, τους πελάτες πιο ικανοποιημένους και την εταιρεία ισχυρότερη.

Η Caterpillar χρησιμοποιεί τα δεδομένα του μηχανήματος και του κινητήρα για να υποστηρίξει την επιτυχία των πελατών.

 Πώς «μιλάει» ο εξοπλισμός της Caterpillar;

Ο εξοπλισμός της εταιρείας «μιλάει» με πολλούς τρόπους και οι διαδικασίες συλλογής των δεδομένων βασίζονται σε υγιή επιχειρηματικά μοντέλα. Υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία της συλλογής δεδομένων εξοπλισμού:

  • Αισθητήρες που συλλέγουν τα δεδομένα – όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, κατανάλωσης καυσίμου, GPS και άλλοι.
  • Ένα «κουτί» που συλλέγει, ενσωματώνει και εκτελεί υπολογισμούς στα δεδομένα και προετοιμάζεται για να τα στείλει στην Caterpillar.
  • Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση ποικίλων καναλιών και δικτύων επικοινωνίας.

 Μπορούν όλα τα μηχανήματα και οι κινητήρες της Caterpillar να μεταδώσουν δεδομένα;

Τα περισσότερα νέα μηχανήματα και κινητήρες Cat, και μεγάλο μέρος του παλαιότερου στόλου της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων. Η εταιρεία  διαθέτει επί του παρόντος τον μεγαλύτερο συνδεδεμένο στόλο στον κόσμο με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα μηχανήματα επί το έργον. Εδώ και αρκετό καιρό τώρα, τα μηχανήματα  πωλούνται με “ενεργοποιημένη συνδεσιμότητα”. Αλλά και ο παλαιότερος εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης εκ των υστέρων για να γίνει κατάλληλος για συνδεσιμότητα.

Ο αριθμός και το είδος των αισθητήρων στα μηχανήματα και τους κινητήρες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο. Για παράδειγμα, τα μικρότερα μηχανήματα και οι κινητήρες έχουν γενικά λιγότερους, όχι τόσο σύνθετους αισθητήρες σε σχέση με τα μεγαλύτερα μηχανήματα εξόρυξης.

Η Caterpillar διαθέτει επί του παρόντος τον μεγαλύτερο συνδεδεμένο στόλο στον κόσμο με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια συνδεδεμένα μηχανήματα επί το έργον. 

 Τι μας λένε τα δεδομένα;

 Τα δεδομένα μηχανήματος και κινητήρα ταξινομούνται σε δύο μεγάλους «κάδους». Η πρώτη ομάδα δεδομένων λειτουργεί κάπως σαν τα προειδοποιητικά φώτα σε ένα ταμπλό αυτοκινήτου. Η δεύτερη ομάδα δεδομένων μοιάζει περισσότερο με τις ρεαλιστικές  ενδείξεις της τρέχουσας πραγματικότητας, όπως π.χ. της πίεσης αέρα των ελαστικών ενός αυτοκινήτου ή της τάσης της μπαταρίας.

Η πρώτη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση καυσίμου, δεδομένα GPS και κωδικούς βλάβης. Η προηγμένη ανάλυση  επιτρέπει να χρησιμοποιούνται τα απλοποιημένα δεδομένα – όπως τους κωδικούς σφαλμάτων – για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη προβλημάτων συντήρησης, υποβαθμισμένης απόδοσης κ.λπ. Ωστόσο, η δυνατότητα δράσης και η ακρίβεια των προβλέψεων μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο με ευρύτερες πηγές δεδομένων.

Ο δεύτερος τύπος δεδομένων είναι πιο πλούσιος και περισσότερο σύνθετος. Συνήθως περιλαμβάνει δείγματα μετρήσεων αισθητήρων που λαμβάνονται μία φορά το δευτερόλεπτο ή και συχνότερα. Αυτήν τη στιγμή, συλλέγονται  τέτοιου είδους δεδομένα κυρίως από εξοπλισμό εξόρυξης λατομείου και μεγαλύτερο κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Μόλις συλλεχθούν  τα δεδομένα, υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστούν  τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα μπορεί να μας πουν ότι όταν ο χειριστής πατάει τα φρένα, η πίεση δεν επανέρχεται τόσο γρήγορα όσο αναμένεται. Σε αυτήν την περίπτωση, συντιστάται μια επιθεώρηση για να δούμε εάν υπάρχει διαρροή στο σύστημα. Εάν αυτό αποδειχθεί ότι συμβαίνει, ο πελάτης μπορεί να φροντίσει άμεσα για την επισκευή προτού αυτό μετατραπεί σε πιο σημαντικό πρόβλημα.

Χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα του κωδικού σφάλματος, μπορεί να είμαστε σε θέση να προειδοποιήσουμε για χαμηλή πίεση – αλλά ίσως όχι τόσο άμεσα όσο με τη λήψη πλούσιων δεδομένων – και μπορεί να μην είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε με ακρίβεια την τοποθεσία μιας διαρροής. Λάβετε υπόψη ότι δεν βασιζόμαστε μόνο στους κωδικούς σφαλμάτων, αλλά στα πρότυπα και τις τάσεις των κωδικών σφαλμάτων. Για παράδειγμα, μια ειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπορεί να μην προκαλεί ανησυχία, αλλά μπορεί να είναι περισσότερο ανησυχητικό αν εντοπιστεί ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων κωδικών σφάλματος, πιθανώς διαφόρων τύπων.

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των δεδομένων, ο εντοπισμός επαναλαμβανόμενων μοτίβων, όπως αυτό,  βοηθά να ανιχνευθούν καταστάσεις που διαφορετικά μπορεί να μην είναι εμφανείς. Ακόμη και χαμηλού κόστους, περιορισμένα δεδομένα, όπως κωδικοί σφαλμάτων, μπορεί να  επιτρέψουν  την  «παρακολούθηση της  κατάστασης» και να ξεχωρίσει  ένα υγιές μηχάνημα από ένα με επικείμενο πρόβλημα.

Τι σημαίνει η «παρακολούθηση της κατάστασης»;

: Οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν την «παρακολούθηση κατάστασης» για να παρακολουθούν την κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων και να επικοινωνούν με τους πελάτες όταν κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά στη λειτουργία τους. Λόγω του τεράστιου ιδιόκτητου εξοπλισμού και της εμπειρίας του κλάδου των αντιπροσώπων,  κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση να παρακολουθεί την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών  – ακόμη και σε μεικτούς στόλους.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει στον ορίζοντα δεδομένων;

Θεωρούμε ότι τα δεδομένα είναι το νέο DNA. Στην Caterpillar, χρησιμοποιούνται καινοτόμες, εξελιγμένες τεχνικές για να εξεταστούν, εξερευνηθούν, να διαχωριστούν και να συνδυαστούν εκ νέου δεδομένα με νέους τρόπους για την επίλυση προβλημάτων. Είναι συναρπαστικό και συνεχώς εξελίσσεται – τα πράγματα δεν μένουν ποτέ ακίνητα.

Ίσως να μην υπήρξε ποτέ πιο συναρπαστική στιγμή για να ξεκινήσει μία  εταιρεία συνεργασία με την Caterpillar. Έχοντας μερικά από τα πιο έξυπνα επιστημονικά μυαλά του ευρύτερου κλάδου μαζί της  και την ηγεσία της Caterpillar να έχει δεσμευτεί να επενδύσει σε τεχνολογία που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, το μέλλον  φαίνεται ιδιαιτέρως λαμπρό. 

Η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων προσφέρει στις ομάδες της εταιρείας  τη δυνατότητα να επενδύσουν στην κληρονομιά μας ως παγκόσμιος ηγέτης και να καινοτομήσουν ουσιαστικά για την επόμενη γενιά.

Ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ έχει υπάρξει συνώνυμος της επιτυχίας και της σταθερής εξέλιξης. Από την ίδρυσή του ακόμα το 1982, έχει χαράξει μία σημαντική πορεία, με δύο ηγέτιδες μάρκες παγκοσμίως, την Caterpillar και τη Bridgestone, επιδεικνύοντας απαράμιλλη συνέπεια και επαγγελματισμό. Στην συνέχεια πρόσθεσε και άλλες σημαντικές εταιρείες όπως η JLG με τις πλατφόρμες εναερίου εργασίας, η MaK με τους ναυτικούς κινητήρες, η Palfinger με τα συστήματα ανύψωσης, φόρτωσης και διαχείρισης φορτίων, η PowerScreen, η MB και η Pronar με κορυφαίο εξοπλισμό θραύσης, διαλογής και ανακύκλωσης. Οι σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής, οι πιστοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας είναι μόνο μερικά από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ, διαφοροποιώντας κατά πολύ τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Μα πάνω απ’ όλα, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι έμπειρες ομάδες των συνεργατών σε συνδυασμό με τη δέσμευση και τις αξίες του ομίλου, που συνοψίζονται ακολούθως: Ακεραιότητα, αποδοτικότητα, καινοτομία, ομαδικό πνεύμα με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την εξέλιξη της κοινωνίας.