Ημερίδα της ΚΕΔΕ για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Πολιτική Προστασία

Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δήμο Βοΐου συνδιοργανώνουν στη Σιάτιστα Ημερίδα με θέμα: «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Πολιτική Προστασία’’ για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας των Δήμων της χώρας».
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο «Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας» την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.
Σκοπός της ημερίδας είναι η διερεύνηση της ενδυνάμωσης των τοπικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καινοτόμων εφαρμογών και τη διάδοση καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία από φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Διεξάγεται χρονικά σε μια περίοδο που ενεργοποιούνται σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη Πολιτική Προστασία (Ε.Π. Πολιτική Προστασία/ ΕΣΠΑ2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πράσινο Ταμείο κ.α.), τα οποία ανοίγουν προοπτικές χρηματοδότησης και οργάνωσης μόνιμων και αποτελεσματικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Η ημερίδα θα αναδείξει επίσης και θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα ανοικτά διοικητικά ζητήματα και τις θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο και που συχνά γίνονται αιτία επικαλύψεων ή δημιουργίας ‘’νησίδων’’ αναρμοδιότητας με άλλους φορείς της κρατικής διοίκησης και των Περιφερειών συνεισφέροντας στην εδραίωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.