Χρηματοδοτήσεις για την ωρίμανση έργων των Δήμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πολύ σημαντική και ουσιαστική συνεισφορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς του δήμους καθώς με το να χρηματοδοτήσει ωριμάνσεις έργων τους απελευθερώνει από τα γραφειοκρατικά εμπόδια και φέρνει χρήμα στην Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:

  • «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΚΑΡΗ ΖΕΛΙΟΥ» με δικαιούχο τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 118.651,11 ευρώ.
    Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Kάρκαρη Ζελίου, με σκοπό τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και εκδηλώσεων. Στη μελέτη περιλαμβάνεται το καθολικό, οι πτέρυγες της μόνης, και ο εσωτερικός αύλειος χώρος. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις που θα μελετηθούν αφορούν στην αντιμετώπιση των λειτουργικών οικοδομικών και δομικών προβλημάτων, καθώς και την εγκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με δικαιούχο τον Δήμο Στυλίδος και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 190.862,15 ευρώ.
    Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του Καθολικού της Ιεράς Μονής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου στη συνέχεια να αναδειχτεί ως ένα από τα πλέον σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής.
    Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 309.513,26 ευρώ. Στόχος είναι η άμεση ωρίμανση των έργων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή τους από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών είναι η βασική αδυναμία των δήμων.