Σήμερα στις 11 η Ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ξεκινάει σήμερα στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο του MEC Παιανίας στη Λεωφόρο Λαυρίου 301, η Ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις που διοργανώνει το myota.gr με ομιλητές τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης”, τον Γιώργο Ιωακειμίδη, Δήμαρχο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη και πρώην πρόεδρο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής, τον Νίκο Παπαδάκη Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και Αντιπρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, την Δρ. Αναστασία Ζαχαροπούλου Πρόεδρο της Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον εκπρόσωπο του ΕΚΔΑΑ Οδυσέα Κοψιδά.

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες καθώς απαιτούνται για την υλοποίηση του Local Green Deal, αλλά και δίνουν δυνατότητες χρηματοδότησης για την επίλυση προβλημάτων Βιωσιμότητας και Ανθεκτικότητας των Δήμων.
Το myota.gr επέλεξε το θέμα λόγω του ότι οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν στοιχεία εφικτότητας για τα Προεκλογικά Προγράμματα των Δήμων και των Περιφερειών.